Oferta de extindere

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională lansează oferta de extindere a alternativei educaționale Step by Step pentru anul școlar 2024 – 2025, către toate Inspectoratele Școlare, unitățile de învățământ preuniversitar, Consiliile locale și creșele aparținând acestora. 

Prezenta ofertă conține informații despre structura rețelei Step by Step, beneficiile aduse de implementarea alternativei educaționale Step by Step și condițiile tehnice de implementare.

Alternativa Step by Step susține dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială și fizică a fiecărui copil, respectându-i ritmul de dezvoltare și învățare, venind în întâmpinarea solicitărilor și interesului părinților și cadrelor didactice pentru educație de calitate.

Centrul Step by Step promovează  alternativa educațională Step by Step de peste 29 de ani fiind permanent preocupat de susținerea unui învățământ de calitate, de respectarea principiilor și specificului alternativei. Extinderea constantă a numărului de grupe și clase și menținerea continuității programului în toți acești ani confirmă faptul că Step by Step este un program educațional de succes, apreciat de copii, părinți și cadre didactice, fiind alternativa educațională cu cea mai largă recunoaștere și răspândire națională de la nivelul antepreșcolar la cel gimnazial.

Structura rețelei Step by Step în anul școlar 2023-2024

învățământ preșcolar

 • 603 grupe în 138 grădinițe din 35 de județe și municipiul București;

învățământ primar

 • 965 clase în 161 școli din 36 de județe și municipiul București;

învățământ gimnazial

 • 13 clase din 4 școli situate în 3 județe și municipiul București;

În pregătirea acestui an școlar au fost organizate sesiuni de formare în metodologia alternativei educaționale Step by Step pentru cadrele didactice cuprinse în rețea după cum urmează :

 • 18 sesiuni de formare pentru învățământ preșcolar la care au participat 662 cadre didactice,
 • 27 sesiuni de formare pentru învățământul primar la care au participat 1262 cadre didactice,
 • O sesiune de formare pentru gimnaziu la care au participat 20 cadre didactice.

Beneficiile implementării alternativei educaționale Step by Step

Centrul Step by Step își afirmă viziunea amplă asupra rolului educației în formarea și devenirea tinerei generații susținând formarea următoarelor competențe care să răspundă cerințelor unei societăți în continuă evoluție și schimbare: inițiativa personală, eficacitatea personală și consolidarea încrederii în sine, creativitatea, colaborarea în cadrul echipei de lucru, respectarea și aprecierea diferențelor, asumarea de responsabilități, negocierea, gândirea critică și libertatea de gândire și expresie.

 

Beneficiile aduse de alternativa educațională Step by Step derivă din elementele de specificitate ale acesteia. Menționăm câteva:

– implicarea copiilor/ elevilor pe deplin în procesul educațional, într-un mediu de învățare bine organizat pe centre de activitate, care încurajează explorarea și inițiativa, învățarea prin cooperare;

– lucrul în grupuri mici și în care educatorii construiesc un parteneriat autentic și asumat cu părinții valorizând comunitatea;

– stimularea dezvoltării potențialului maxim al fiecărui copil, respectându-i ritmul propriu și particularitățile individuale;

– exersarea capacității de a lua decizii și a face alegeri, de a găsi soluții multiple de rezolvare a problemelor.

Cadrele didactice din rețeaua Step by Step beneficiază constant de posibilitatea participării la sesiuni de formare susținute de experți în domeniu.

 

Centrul Step by Step susține educația de calitate prin dezvoltarea profesională continuă a rețelei de profesioniști, prin organizarea bianuală a unor serii de sesiuni de învățare și schimb de bune practici în comunitatea educatoarelor/ învățătoarelor/ profesorilor care coordonează grupe și clase în alternativa Step by Step. Inițiate în anul școlar 2021 – 2022, sesiunile intitulate „Școală – Bucurie – Succes” consolidează anual comunitatea de învățare a profesioniștilor din rețeaua națională Step by Step, prin derularea unui număr de 18 sesiuni de formare cu 822 participanți/an la nivelul preșcolar și unui număr de 15 sesiuni cu 469 participanți/an pentru nivelul primar, optimizând practicile educaționale de la grupă/clasă.

 

În anul școlar 2022 – 2023 Centrul Step by Step a derulat „Cursul de inițiere în Primul Ajutor Psihologic și practici bazate pe înțelegerea traumei pentru copii și îngrijitorii acestora” în care, 10 formatori pentru educație timpurie și învățământ primar au organizat 14 sesiuni online și față în față pentru 564 de profesioniști din servicii formale și nonformale destinate copiilor de la naștere la 10 ani.

 

În anul școlar 2023 – 2024 sesiunile de formare „Învățare prin joc” au completat oferta de cursuri de dezvoltare profesională menite să susțină calitatea în educație. „Învățare prin joc” este un curs de formare a profesioniștilor din învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar prin care aceștia deprind și consolidează tehnicile de a face învățarea mai atractivă și mai angajantă pentru copii, contribuind la dezvoltarea lor holistică.

 

Pentru susținerea procesului de integrare a creșelor în sistemul național de educație, Centrul Step by Step derulează un program de formare continuă pentru profesioniștii de la nivel antepreșcolar intitulat „Educație timpurie de calitate”, finalizat în anul 2023 de 2123 de participanți.

Condițiile tehnice de implementare

Extinderea alternativei educaționale Step by Step în anul școlar 2024 – 2025 se realizează cu resprectarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educației Naționale și Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională în vigoare, nr.9997/01.09.2017 și implică:

 • pregătirea cadrelor didactice în vederea aplicării metodologiei alternativei educaționale Step by Step la standardele de calitate prevăzute în Instrumentul de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea calității practicilor educaționale în grupe și clase de copii elaborat de Asociația Internațională Step by Step;
 • amenajarea spațiilor pentru grupele preșcolare/ clasele primare cu mobilier specific și materiale didactice adecvate care susțin explorarea și învățarea într-un  mediu sigur și atractiv.

Pentru educație timpurie (antepreșcolar și preșcolar), documentele care se transmit către Centrul Step by Step sunt următoarele:

 

 1. Acordul Consiliului de Administrație al creșei/grădiniței cu personalitate juridică sau al școlii care are în subordine creșa/grădinița ca structură sau nivel, în care să se specifice:
  • numele și acordul scris al cadrelor didactice, de preferat calificate și/sau titulare, care doresc să aplice la grupă metodologia specifică alternativei educaționale Step by Step;
  • existența spațiului fizic necesar desfășurării activității: săli de grupă în creșe/grădinițe cu program normal, prelungit, cu cel mult dublă funcționalitate (în cazul creșelor și grădinițelor cu program prelungit), pentru a putea asigura organizarea tuturor centrelor de activitate în sala de grupă;
  • asigurarea funcționării grupelor Step by Step cu un raport optim adult/număr de copii; acolo unde este posibil, cu un ajutor de educatoare, cel puțin în programul de dimineață. Pentru susținerea ajutorului de educatoare pot fi folosite resurse extrabugetare, contracte de voluntariat etc;
  • respectarea standardelor Step by Step privind dotarea cu mobilier și materiale didactice;
  • acordul unității școlare în ceea ce privește respectarea standardelor Asociației Internaționale Step by Step pentru alternativa educaţională Step by Step.
 1. Acordul Inspectoratului Școlar Județean referitor la organizarea de grupe care aplică alternativa educațională Step by Step și avizarea listei cadrelor didactice care vor lucra în alternativă.

Pentru învățământul primar sunt de reținut urmatoarele precizări:

În învățământul primar fiecare clasă Step by Step este normată cu două posturi de învățători, conform O.M. nr. 3618 din 27.04.1998.

Învățământul primar alternativ Step by Step funcționează ca durată și modalități de pregătire în sistemul școlii depline (între orele 800 – 1600 ).

 

Documentele care se transmit către Centrul Step by Step sunt următoarele:

 1. Acordul Consiliului de Administrație al unității școlare, în care să se specifice:
  • numele și acordul scris al celor două cadre didactice ale fiecărei clase, de preferat titulare, care doresc să lucreze în alternativa educațională Step by Step;
  • existența spațiului fizic – o sală de clasă netransmisibilă, de cel puțin 42 m2, care să permită desfășurarea procesului instructiv educativ în centre de activitate, specifice metodologiei alternative Step by Step;
  • acordul unității școlare în ceea ce privește respectarea standardelor Step by Step privind dotarea cu mobilier și materiale didactice;
  • acordul unității școlare în ceea ce privește respectarea standardelor Asociației Internaționale Step by Step pentru alternativa educaţională Step by Step.
 2. Acordul Inspectoratului Școlar Județean referitor la organizarea de clase care aplică alternativa educațională Step by Step și avizarea listei cadrelor didactice care vor lucra în alternativă.

Pentru învățământul gimnazial sunt de reținut următoarele precizări:

Clasele de gimnaziu în alternativa Step by Step se înființează cu respectarea prevederilor Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educației Naționale și Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională în vigoare, nr.9997/01.09.2017.

 

Pentru solicitarea de înființare a claselor a V-a Step by Step, documentele care se transmit către Centrul Step by Step sunt următoarele:

 1. Acordul Consiliului de Administrație al unității de învățământ, ca urmare a solicitărilor părinților pentru asigurarea continuității procesului educativ pentru copiii absolvenți de nivel primar în alternativa Step by Step din școală;
 2. Acordul cadrelor didactice pentru învățământul gimnazial din școală de a lucra în alternativa educațională Step by Step și de a participa la programul de formare continuă (sesiuni de formare, ateliere de învățare și reflecție) organizat și susținut de experții Asociației Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională;
 3. Adresă prin care se specifică existența spațiului fizic – o sală de clasă netransmisibilă, de cel puțin 42 m2, care să permită desfășurarea procesului instructiv educativ specifice metodologiei alternative Step by Step;
 1. Acordul unității școlare în ceea ce privește respectarea standardelor Asociației Internaționale Step by Step pentru alternativa educaţională Step by Step;
 1. Acordul Inspectoratului Școlar Județean referitor la organizarea de clase gimnaziale în alternativa educațională Step by Step.

Cererile pentru grupe antepreșcolare, preșcolare, clase primare și clase gimnaziale adresate Centrului Step by Step, însoțite de documentele solicitate, vor fi analizate de Consiliul Director al Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

            În urma aprobării, cadrele didactice nominalizate de unitățile antepreșcolare, preșcolare și școlare vor participa la cursurile de pregătire organizate de Centrul Step by Step.

Calendarul cursurilor, precum și toate detaliile organizatorice legate de acestea, vor fi comunicate tuturor unităților de învățământ care primesc aprobarea înființării de grupe/ clase Step by Step.

Solicitările unităților de învățământ se transmit către Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională la următoarea adresă de email: office { @ } stepbystep.ro, prin fax la numărul 0213166774 sau prin poștă pe adresa: Bucuresti, Str. Plantelor, nr. 70, sector 2, cod poștal 023976.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați secretariatului Centrului Step by Step.

Data limită pentru trimiterea cererilor de extindere este vineri 12 februarie 2024.

 

Primul pas: solicitarea oficială a părinților

Image 1 of 4