Oferta de extindere

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională lansează către toate Inspectoratele Școlare și unitățile de învățământ preuniversitar oferta de extindere a alternativei educaționale Step by Step pentru anul școlar 2023 – 2024.

Prezenta ofertă conține: informații despre structura rețelei Step by Step; beneficiile aduse de implementarea alternativei educaționale Step by Step și condițiile tehnice de implementare. Descărcați documentul în format PDF.

Alternativa Step by Step susține dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială și fizică a fiecărui copil, respectându-i ritmul de dezvoltare și învățare, venind în întâmpinarea solicitărilor și interesului părinților și cadrelor didactice pentru educație de calitate.

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională promovează  alternativa educațională Step by Step de peste 28 de ani fiind permanent preocupat de susținerea unui învățământ de calitate, de respectarea principiilor și specificului alternativei. Extinderea constantă a numărului de grupe și clase și menținerea continuității programului în toți acești ani validează faptul că Step by Step este un program educațional de succes apreciat de copii, părinți și cadre didactice, fiind alternativa educațională cu cea mai largă recunoaștere și răspândire la nivel național de la nivelul antepreșcolar la nivelul gimnazial.

Structura rețelei Step by Step în anul școlar 2022-2023

învățământ preșcolar

 • 565 grupe în 139 grădinițe din 35 de județe și municipiul București;
 • 923 cadre didactice participante la 26 sesiuni de formare în metodologia alternativei Step by Step pentru nivel preșcolar

învățământ primar

 • 760 clase în 150 școli din 36 de județe și municipiul București;
 • 1295 cadre didactice participante la 31 sesiuni de formare în metodologia alternativei educaționale Step by Step

învățământ gimnazial

 • 10 clase din 4 școli situate în 3 județe și municipiul București;
 • 72 profesori de gimnaziu participanți la formare.

Beneficiile implementării alternativei educaționale Step by Step

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională își afirmă viziunea amplă asupra rolului educației în formarea și devenirea tinerei generații susținând formarea următoarelor competențe care să răspundă cerințelor unei societăți în continuă evoluție și schimbare: inițiativa personală, eficacitatea personală și consolidarea încrederii în sine, creativitatea, colaborarea în cadrul echipei de lucru, respectarea și aprecierea diferențelor, asumarea de responsabilități, negocierea, gândirea critică și libertatea de gândire și expresie.

Beneficiile aduse de alternativa educațională Step by Step derivă din elementele de specificitate ale acesteia:  implicarea copiilor/ elevilor pe deplin în procesul educațional, într-un mediu de învățare bine organizat pe centre de activitate, care încurajează explorarea si inițiativa, învățarea prin cooperare, lucrul în grupuri mici și în care educatorii construiesc un parteneriat autentic și asumat cu părinții valorizând comunitatea; stimularea dezvoltării potențialului maxim al fiecărui copil, respectându-i ritmul propriu și particularitățile individuale, exersarea capacității de a lua decizii și a face alegeri, de a găsi soluții multiple de rezolvare a problemelor.

Centrul Step by Step susține educația de calitate prin dezvoltarea profesională continuă a rețelei de profesioniști, prin organizarea bianuală a unor serii de sesiuni de învățare și schimb de bune practici în comunitatea educatoarelor/ învățătoarelor/ profesorilor care coordonează grupe și clase în alternativa Step by Step. În anul școlar 2021 – 2022, sesiunile intitulate „Școală – Bucurie – Succes” au consolidat comunitatea de învățare a profesioniștilor din rețeaua națională Step by Step, prin derularea unui număr de 18 sesiuni de formare cu 822 participanți la nivelul preșcolar și unui număr de 15 sesiuni cu 469 participanți pentru nivelul primar, optimizând practicile educaționale de la clasă, prin augmentarea conținuturilor de formare profesională Step by Step.

Condițiile tehnice de implementare

Extinderea alternativei educaționale Step by Step în anul școlar 2023 – 2024  se realizează cu resprectarea Protocolului de colaborare  dintre Ministerul Educației Naționale și Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională în vigoare, nr.9997/01.09.2017 și implică:

 • pregătirea cadrelor didactice în vederea aplicării metodologiei alternativei educaționale Step by Step la standardele de calitate prevăzute în  Instrumentul de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea calității practicilor educaționale în grupe și clase de copii elaborat de Asociația Internațională Step by Step;
 • amenajarea spațiilor pentru grupele preșcolare/ clasele primare cu mobilier specific și materiale didactice adecvate care  susțin explorarea și învățarea într-un  mediu sigur și atractiv.

Pentru învățământul preșcolardocumentele care se transmit către Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională sunt următoarele:

 

 1. Acordul Consiliului de Administrație al grădiniței cu personalitate juridică sau al școlii care are în subordine grădinița ca structură sau nivel, în care să se specifice:
  • numele și acordul scris al cadrelor didactice, de preferat titulare,  care doresc să aplice la grupă metodologia specifică alternativei educaționale Step by Step;
  • existența spațiului fizic necesar desfășurării activității: săli de grupă în grădinițe cu program normal, prelungit sau săptămânal, cu cel mult dublă funcționalitate (în cazul grădinițelor cu program prelungit), pentru a putea asigura organizarea tuturor centrelor de activitate în sala de grupă;
  • asigurarea funcționării grupei Step by Step, în măsura posibilităților, cu un ajutor de educatoare, cel puțin în programul de dimineață;
  • respectarea standardelor Step by Step privind dotarea cu mobilier și materiale didactice;
  • acordul unității școlare în ceea ce privește respectarea standardelor Asociației Internaționale Step by Step pentru alternativa educațională Step by Step.
 1. Acordul Inspectoratului Școlar Județean referitor la organizarea de grupe care aplică alternativa educațională Step by Step și avizarea listei cadrelor didactice care vor lucra în alternativă.

Pentru învățământul primar sunt de reținut următoarele precizări:

În învățământul primar fiecare clasă Step by Step este normată cu două posturi de învățători, conform O.M. nr. 3618 din 27.04.1998.

Învățământul primar alternativ Step by Step funcționează ca durată și modalități de pregătire în sistemul școlii depline (între orele 800 – 1600 ).

Documentele care se transmit către Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională  sunt următoarele:

 1. Acordul Consiliului de Administrație al unității școlare, în care să se specifice:
  • numele și acordul scris al celor două cadre didactice ale fiecărei clase, de preferat titulare, care doresc să lucreze în alternativa educațională Step by Step;
  • existența spațiului fizic – o sală de clasă netransmisibilă, de cel mult 42 m2, care să permită desfășurarea procesului instructiv educativ în centre de activitate, specifice metodologiei alternative Step by Step;
  • respectarea standardelor Step by Step privind dotarea cu mobilier și materiale didactice;
  • acordul unității școlare în ceea ce privește respectarea standardelor Asociației Internaționale Step by Step pentru alternativa educațională Step by Step.
 2. Acordul Inspectoratului Școlar Județean referitor la organizarea de clase care aplică alternativa educațională Step by Step și avizarea listei cadrelor didactice care vor lucra în alternativă.

Pentru învățământul gimnazial sunt de reținut următoarele precizări:

Clasele de gimnaziu de tip Step by Step se înființează cu respectarea prevederilor Protocolului de colaborare  dintre Ministerul Educației Naționale și Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională în vigoare, nr.9997/01.09.2017.     

Pentru solicitarea de înființare a claselor a V-a de tip Step by Step, documentele care se transmit către Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională  sunt următoarele:

 1. Acordul Consiliului de Administrație al unității de învățământ, ca urmare a solicitărilor părinților pentru asigurarea continuității procesului educativ pentru copiii absolvenți de nivel primar în alternativa Step by Step din școală;
 2. Acordul cadrelor didactice pentru învățământul gimnazial din școală de a lucra în alternativa educațională Step by Step și de a participa la programul de formare continuă (sesiuni de formare, ateliere de învățare și reflecție) organizat și susținut de experții Asociației Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step;
 3. Acordul unității școlare în ceea ce privește respectarea standardelor Asociației Internaționale Step by Step pentru alternativa educațională Step by Step;
 4. Acordul Inspectoratului Școlar Județean referitor la organizarea de clase gimnaziale Step by Step.

Cererile pentru grupe preșcolare, clase primare și clase gimnaziale adresate Centrului Step by Step, însoțite de documentele solicitate, vor fi analizate de Consiliul Director al Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, urmând a se stabili unitățile de învățământ cărora li se aprobă extinderea.

          În urma aprobării, cadrele didactice nominalizate de unitățile preșcolare și școlare vor participa la cursurile de pregătire organizate de Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

Calendarul cursurilor, precum și toate detaliile organizatorice legate de acestea, vor fi comunicate tuturor unităților de învățământ care primesc aprobarea înființării de grupe/ clase Step by Step.

Solicitările unităților de învățământ se transmit către Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională la următoarea adresă de email: office{@}stepbystep.ro  , prin fax la numărul 0213166774 sau prin poștă pe adresa: Bucuresti, Str. Plantelor,  nr. 70, sector 2, cod poștal 023976. 

Data limită pentru trimiterea cererilor de extindere este marți 31 ianuarie 2023.

Primul pas: solicitarea oficială a părinților

Picture 1 of 4