Oferta de extindere

Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) lansează către toate Inspectoratele Şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar oferta de extindere a alternativei educaţionale Step by Step pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Această ofertă este construită astfel încât să răspundă atât solicitărilor părinţilor cât şi interesului cadrelor didactice pentru calitatea interacţiunilor la nivelul clasei, având ca obiectiv susţinerea dezvoltării cognitive, emoţionale, sociale şi fizice a fiecărui copil.

CEDP promovează  alternativa educaţională Step by Step de 25 de ani fiind permanent preocupat de susţinerea unui învăţământ de calitate, de respectarea principiilor şi specificului alternativei.

Extinderea constantă a numărului de grupe şi clase şi menţinerea continuităţii programului în toţi aceşti ani au validat faptul că Step by Step este un program educaţional de succes apreciat de copii, părinţi şi cadre didactice, fiind alternativa educaţională cu cea mai largă răspândire la nivel naţional.

 

CEDP îşi afirmă viziunea amplă asupra rolului educaţiei în formarea şi devenirea tinerei generaţii susţinând formarea următoarelor competenţe care să răspundă cerinţelor unei societăţi în continuă evoluţie şi schimbare:

 • iniţiativa personală
 • eficacitatea personală şi consolidarea încrederii în sine
 • creativitatea
 • gândirea critică
 • colaborarea în cadrul echipei de lucru
 • respectarea şi aprecierea diferenţelor
 • asumarea de responsabilităţi
 • negocierea
 • libertatea de gandire si expresie 

În anul şcolar 2019 – 2020 reţeaua Step by Step cuprinde următoarele componente:

învăţământ preşcolar

 • 600 grupe din 178 grădiniţe din 38 de judeţe;
 • 431 cadre didactice (care au participat la 14 sesiuni de formare în metodologia alternativei Step by Step pentru învăţământ preşcolar)

învăţământ primar

 • 681 clase din 155 şcoli din 35 de judeţe și municipiul București;
 • 642 cadre didactice (care au parcurs 29 sesiuni în 7 centre zonale de formare în vederea aplicării metodologiei alternativei educaţionale Step by Step).

 

Extinderea alternativei educţionale Step by Step în anul şcolar 2020 – 2021 presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. pregătirea cadrelor didactice în vederea aplicării metodologiei alternativei educaţionale Step by Step la standardele de calitate prevăzute în Instrumentul de dezvoltare profesională elaborat de ISSA;
 2. amenajarea spaţiilor pentru grupele preşcolare/clasele primare cu mobilier specific şi materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un  mediu sigur şi atractiv.

Unităţile de învăţământ solicitante trebuie să îndeplinească în mod necesar câteva condiţii:

 

I. Învăţământ preşcolar

Pentru învăţământul preşcolar trebuie transmise următoarele documente:

 1. Acordul Consiliului de Administraţie al grădiniţei, în care să se specifice:
 • numele şi acordul scris al cadrelor didactice, de preferat titulare,  care doresc să aplice la grupă metodologia specifică alternativei educaţionale Step by Step;
 • existenţa spaţiului fizic necesar desfăşurării activităţii: săli de grupă în grădiniţe cu program normal sau prelungit, cu maximum dublă funcţionalitate (în cazul grădiniţelor cu program prelungit), pentru a putea asigura organizarea tuturor centrelor de activitate în sala de grupă;
 • asigurarea funcţionării grupei, în măsura posibilităţilor, cu un ajutor de educatoare,
 • respectarea standardelor Step by Step referitor la dotarea cu mobilier şi materiale educaționale.

     2. Acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean referitor la organizarea grupelor Step by Step.

II. Învăţământul primar 

În învăţământul primar fiecare clasă Step by Step este normată cu două posturi de învaţători, conform O.M. nr. 3618 din 27.04.1998.

Învățământul primar alternativ Step by Step funcționează ca durată și modalități de pregătire în sistemul școlii depline (între orele 800 – 1600).

Documentele care se transmit în vederea aprobării extinderii sunt:

 1. Acordul Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare, în care să se specifice:
  • numele şi acordul scris al celor două cadre didactice ale fiecărei clase, (de preferat titulare), care doresc să lucreze în alternativa educaţională Step by Step;
  • existenţa spaţiului fizic – o sală de clasă netransmisibilă, care să permită desfăşurarea procesului instructiv educativ în centre de activităţi, specifice metodologiei alternative Step by Step;
  • respectarea standardelor Step by Step referitoarer la dotarea cu mobilier şi materiale educaționale.

       2. Acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean referitor la organizarea de clase care aplică alternativa educaţională Step by Step   

III. Învățământ gimnazial

Clasele de gimnaziu de tip Step by Step și se înfiinţează cu respectarea prevederilor Protocolului de colaborare  dintre MEN şi CEDP în vigoare, nr.9997/01.09.2017.     

Pentru solicitarea de înfiinţare a claselor a V-a de tip Step by Step, se transmit urmatoarele documente către CEDP:

 1. Acordul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, în urma solicitărilor părinţilor de a se asigura continuitatea procesului educativ pentru copiii absolvenţi de nivel primar în alternativa Step by Step din şcoală.
 2. Acordul cadrelor didactice pentru învăţământul gimnazial din şcoală, de a participa la programul de formare continuă organizat şi susţinut de experţii Asociaţiei CEDP Step by Step.
 3. Acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean referitor la organizarea de clase gimnaziale de tip Step by Step.

          Cererile pentru grupe preşcolare, clase primare şi clase gimnaziale adresate CEDP, însoţite de documentele solicitate, vor fi analizate de Consiliul Director CEDP, urmând a se stabili unităţile de învăţământ cărora li se aprobă extinderea.

            In urma aprobării, cadrele didactice nominalizate de unităţile preşcolare şi şcolare vor participa la cursurile de pregătire organizate de CEDP în Centrele de formare.

 

            Calendarul cursurilor, precum şi toate detaliile organizatorice legate de acestea, vor fi comunicate tuturor unităţilor de învăţământ în timp util.

 

Solicitările unităţilor de învăţământ se transmit la sediul CEDP la următoarea adresă:

București, Str. Plantelor,  nr. 70, sector 2 sau prin fax la numărul 0213166774.

Data limită pentru trimiterea cererilor de extindere este 13 decembrie 2019.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi CEDP (telefon 0317102929) următoarelor persoane de contact:

pentru grupe preşcolare – Ioana Herseni, e-mail: ioana_herseni(@)yahoo.com

pentru clase primare – Adriana Dobriţoiu, e-mail: adriana.dobritoiu(@)stepbystep.ro

Primul pas: solicitarea oficială a părinților

Picture 1 of 4