Oferta de extindere

Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) lansează către toate Inspectoratele Şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar oferta de extindere a alternativei educaţionale Step by Step pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Această ofertă este construită astfel încât să răspundă atât solicitărilor părinţilor cât şi interesului cadrelor didactice pentru calitatea interacţiunilor la nivelul clasei, având ca obiectiv susţinerea dezvoltării cognitive, emoţionale, sociale şi fizice ale fiecărui copil.

CEDP promovează  alternativa educaţională Step by Step de 24 de ani fiind permanent preocupat de susţinerea unui învăţământ de calitate, de respectarea principiilor şi specificului alternativei. Extinderea constantă a numărului de grupe şi clase şi menţinerea continuităţii programului în toţi aceşti ani au validat faptul că Step by Step este un program educaţional de succes apreciat de copii, părinţi şi cadre didactice, fiind alternativa educaţională cu cea mai largă răspândire la nivel naţional.

CEDP Step by Step îşi afirmă viziunea amplă asupra rolului educaţiei în formarea şi devenirea tinerei generaţii susţinând formarea următoarelor competenţe care să răspundă cerinţelor unei societăţi în continuă evoluţie şi schimbare:

 • iniţiativa personală
 • eficacitatea personală şi consolidarea încrederii în sine
 • creativitatea
 • colaborarea în cadrul echipei de lucru
 • respectarea şi aprecierea diferenţelor
 • asumarea de responsabilităţi
 • negocierea
 • libertatea de gandire si expresie 

Extinderea alternativei educţionale Step by Step presupune următoarele:

 • pregătirea cadrelor didactice în vederea aplicării metodologiei alternativei educaţionale Step by Step la standardele de calitate prevăzute în  Instrumentul de dezvoltare profesională elaborat de ISSA;
 • amenajarea spaţiilor pentru grupele preşcolare/ clasele primare cu mobilier specific şi materiale didactice adecvate care  susţin explorarea şi învăţarea într-un  mediu sigur şi atractiv.

Unităţile de învăţământ solicitante trebuie să îndeplinească în mod necesar câteva condiţii:

Pentru învăţământul preşcolar trebuie transmise următoarele documente:

 1. Acordul Consiliului de Administraţie al grădiniţei, în care să se specifice:
  • numele şi acordul scris al cadrelor didactice, de preferat titulare,  care doresc să aplice la grupă metodologia specifică alternativei educaţionale Step by Step;
  • existenţa spaţiului fizic necesar desfăşurării activităţii: săli de grupă în grădiniţe cu program normal, prelungit sau săptămânal, cu maximum dublă funcţionalitate (în cazul grădiniţelor cu program prelungit), pentru a putea asigura organizarea tuturor centrelor de activitate în sala de grupă;
  • asigurarea funcţionării grupei Step by Step, în măsura posibilităţilor, cu un ajutor de educatoare,
  • respectarea standardelor Step by Step referitor la dotarea cu mobilier şi materiale didactice
 1. Acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean referitor la organizarea grupelor Step by Step.

Pentru învăţământul primar sunt de reţinut urmatoarele precizări:

În învăţământul primar fiecare clasă Step by Step este normată cu două posturi de învaţători, conform O.M. nr. 3618 din 27.04.1998.

Programul de desfăşurare a activităţilor didactice este de 8 ore (800 – 1600).

Documentele care se transmit sunt:

 1. Acordul Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare, în care să se specifice:
  • numele şi acordul scris al celor două cadre didactice ale fiecărei clase, de preferat titulare, care doresc să lucreze în alternativa educaţională Step by Step;
  • existenţa spaţiului fizic – o sală de clasă netransmisibilă, de cel puţin 42 m2, care să permită desfăşurarea procesului instructiv educativ în centre de activităţi, specifice metodologiei alternative Step by Step,
  • respectarea standardelor Step by Step referitor la dotarea cu mobilier şi materiale didactice
 2. Acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean referitor la organizarea de clase care aplică alternative educaţională Step by Step şi avizarea listei cadrelor didactice care vor lucra în alternativă.

Pentru învăţământul gimnazial sunt de reţinut urmatoarele precizări:

Clasele de gimnaziu de tip Step by Step se înfiinţează cu respectarea prevederilor Protocolului de colaborare  dintre MEN şi CEDP în vigoare, nr.9997/01.09.2017.     

Pentru solicitarea de înfiinţare a claselor a V-a de tip Step by Step, trebuie îndeplinite următoarele condiţii minime şi urmatoarele documente sunt de transmis către CEDP Step by Step:

 • Acordul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, ca urmare a solicitărilor părinţilor pentru asigurarea continuităţii procesului educativ pentru copiii absolvenţi de nivel primar în alternativa Step by Step din şcoală;
 • Acordul cadrelor didactice pentru învăţământul gimnazial din şcoală de a participa la programul de formare continuă organizat şi susţinut de experţii Asociaţiei CEDP Step by Step;
 • Acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean referitor la organizarea de clase gimnaziale Step by Step.

Cererile pentru grupe preşcolare, clase primare şi clase gimnaziale adresate CEDP, însoţite de documentele solicitate, vor fi analizate de Consiliul Director CEDP, urmând a se stabili unităţile de învăţământ cărora li se aprobă extinderea.

 In urma aprobării, cadrele didactice nominalizate de unităţile preşcolare şi şcolare vor participa la cursurile de pregătire organizate de CEDP în Centrele de formare Step by Step.

Calendarul cursurilor, precum şi toate detaliile organizatorice legate de acestea, vor fi comunicate tuturor unităţilor de învăţământ în timp util.

Solicitările unităţilor de învăţământ se transmit la sediul Asociaţiei Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională la următoarea adresă:

Bucuresti, Strada Plantelor,  nr. 70, sector 2 sau prin e-mail office@stepbystep.ro  sau prin fax la numărul 0213166774.

Data limită pentru trimiterea cererilor de extindere pentru anul scolar 2019-20120 este 15 februarie 2019.

Pentru orice informaţii suplimentare:

e-mail: office@stepbystep.ro

Tel: 0317102929/30