Module învățământ preșcolar

Cursuri de formare în metodologia alternativei educaţionale Step by Step – nivel prescolar

Durată: 2 module x 3 zile/modul

Cursurile se adresează cadrelor didactice din învăţămantul prescolar şi au ca scop formarea şi dezvoltarea unor competenţe generale şi specifice privind aplicarea alternativei educaţionale Step by Step. Cursurile de formare şi perfecţionare în alternativa educaţională Step by Step preșcolar se adresează cadrelor didactice menționate în planul de extindere sau funcţionare al alternativei, aprobat de Consiliul Director al CEDP în conformitate cu metodologia de extindere transmisă anual către Inspectoratele Şcolare Judeţene. Inscrieri si detalii la office@stepbystep.ro