Cunoaște îndeaproape activitatea Centrului pentru Educație și Dezvoltare Step by Step!

Rapoartele anuale vă oferă cele mai multe amănunte, dacă doriți să aflați detalii despre modul în care s-a desfașurat activitatea noastră în ultimii ani. Poți afla numărul și evoluția numărului preșcolarilor sau elevilor care se bucură de beneficiile alternativei Step by step sau numărul cadrelor didactice care au participat la sesiunile de formare profesionale, valoarea proiectelor pe care le-am derulat sau evenimentele care ne-au marcat activitatea de-a lungul fiecărui an.

Lista publicațiilor vă oferă o privire de ansamblu asupra tuturol lucrărilor îngrijite de Centrul pentru Educație și Dezvoltare Step by Step sau la elaborarea cărora au participat experții noștri. În același timp lista acestor publicații constituie și o resursă bibliografică excelentă în cazul în care doriți să aprofundați teme legate de alternativa Step by Step, educația timpurie  sau dezvoltarea copilului.

Publicatii step by step
Rapoarte anuale