Proiectul New Kids of the Code: Fun, Creativity, Applicability Sustainability, are scopul de a contribui la dezvoltarea gândirii critice și logice a copiilor ca elemente cheie în formarea competențelor digitale. 

Desfășurat pentru două categorii de vârste, NKOTC răspunde programei școlare naționale, propunând  copiilor din învățământul primar contexte de învățare care antrenează gândirea critică și materiale suport pentru elevi și cadre didactice.

Pentru învățământul secundar inferior, proiectul aduce kituri și un Curs opțional integrat, bazat pe tehnologia informației.

Proiectul a debutat în 2018 cu întâlniri de lucru ale specialiștilor implicați în stabilirea conținuturilor educaționale pentru învățământul primar, etapă urmată în prima parte a anului 2019 de redactarea și machetarea acestora, concomitent cu proiectarea și producția Kiturilor Cunoașterii oferite elevilor din învățământul gimnazial.  Pe parcursul anului 2018 a fost elaborat și cursul pentru profesorii din învățământul primar, curs acreditat de Ministerul Educației la începutul anului 2019.

În a doua jumătate a anului 2019 s-a finalizat producția Kiturilor Cunoșterii  și s-a încheiat tipărirea materialelor educaționale: ghid de gândire critică, instrumente pentru antrenarea gândirii critice in toate contextele de învățare și un suport de curs de fomare pentru cadrele didactice – profesori de învățământ primar. Până la finalul lunii noiembrie, 6.000 de seturi educaționale au ajuns și au început să fie folosite de elevii școlilor participante în proiect, alături de Kiturile Cunoașterii.

În aceeași perioadă, peste 600 de învățători din 113 școli au participat la sesiunile de formare a cadrelor  didactice desfășurate  la București, Brașov, Botoșani, Bistrița, Cluj-Napoca, Constanța, Dâmbovița, Galați și Tulcea. Învățătorii deprins utilizarea seturilor educaționale și au experimentat posibile contexte de învățare care să faciliteze la clasă antrenarea gândirii logice și utilizarea elementelor de logică informală și, nu în ultimul rând, transferul în situații de viață pentru fiecare copil. 

Prima jumătate a anului 2020 reprezintă și ultima etapă a implementării proiectului NKOTC: formarea a 160 de profesori de gimnaziu și aplicarea în clasele din învățământul secundar inferior a cursului opțional integrat, bazat pe tehnologia informației. 400 de elevi vor la parte la cursuri de codare iar alți 100 de elevi vor participa la o tabără de vară de codare.