Accesează aici

PLATFORMA DE COMUNICARE

a participanților în proiect

Scopul proiectului România crește cu tine este acela de îmbunătăți cadrul de implementare al serviciilor de educație timpurie la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate și de a  contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea unui cadru comprehensiv în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor de la naștere la 6 ani, promovând o abordare integrată a  sectoarelor de educație, sănătate și protecție socială.

 • Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de educație și dezvoltare timpurie.
 • Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a programelor din domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea la nivel local a unor noi servicii de educație timpurie integrate și de calitate.
 • Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și comunicare la nivel național.
 • Susținerea a 11 comunități din Județul Brașov, a 10 comunități din Județul Bacău și a unui sector din Municipiul București pentru elaborarea/revizuirea și implementarea unor strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților în susținerea familiei – (comunități prietene/favorabile familiei).

Modelul Primokiz

Parteneri, grup țintă și beneficiari

 • Autoritățile publice locale și autoritățile publice județene
 • Consiliul Județean,
 • Inspectoratul Școlar Județean,
 • Direcția de Sănătate Publică,
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,
 • Centrul  Județean de Resurse și Asistență Educațională,
 • 22 Unități Administrativ Teritoriale
 • grădinițe
 • creșe
 • Profesioniștii din serviciile de educație timpurie, din grădinițe și creșe.
 • Copii cu vârste de la naștere la 6 ani
 • Familiile acestor copii
 • Comunitatea

Comunități vizate în județul Brașov

Comunități vizate în județul Bacău

România crește cu tine

Image 5 of 5

 

Proiectul România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor își concentrează eforturile asupra perioadei de la naștere la șase ani, promovând importanța creării și furnizării unor servicii de educație timpurie de calitate.

Proiectul utilizează metodologia Primokiz, aparținând Fundației Jacobs din Elveția și a cărei licență pentru România este deținută exclusiv de Centrul Step by Step, pentru a dezvolta un sistem puternic și integrat privind educația și îngrijirea în copilăria timpurie.

Metodologia va fi implementată în 2 județe pilot din România (Județul Brașov și Județul Bacău) și într-un sector al Municipiului București. Procesul derulat se va baza pe dezvoltarea unei rețele puternice și cuprinzătoare de organizații de la nivel administrativ, profesional și a actorilor privați, care vor lucra împreună pentru a elabora o analiză de situație la nivelul fiecărei comunități, pe baza căreia vor elabora o viziune de viitor privind furnizarea de servicii de educație timpurie, pentru a crea punți de susținere între domeniul educației, al sănătății, al protecției sociale ca și între toate instituțiile și grupurile relevante.

Pe baza analizei de situație realizate la nivelul fiecărei comunități vor fi încorporate în strategiile locale noi servicii de educație și îngrijire timpurie sau vor fi adaptate cele existente pentru a veni în întâmpinarea nevoilor identificate.

În paralel, proiectul urmărește creșterea calității serviciilor de educație timpurie de la nivel local și județean, îmbunătățirea programelor de formare inițială și continuă pentru profesioniștii care lucrează cu copiii de la naștere la 6 ani.

ezultatele procesului derulat și lecțiile învățate pe parcursul proiectului vor fi folosite pentru a aplica abordarea Primokiz în alte județe din România sau în alte țări europene.