REPERELE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE reprezintă un set de enunțuri care reflectă așteptările privind ceea ce ar trebui copiii să știe și să fie capabili să facă. Acestea sunt definite pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea copiilor de la naștere până la intrarea în școală, atât în mediul familial, cât și în cadrul altor servicii de îngrijire și educație timpurie. Aceste așteptări au ca repere atât cercetările și noile teorii privind dezvoltarea copilului generate de psihologie, neuropsihologie, științele educației (în ansamblu), cât și valorile naționale pe care dorim să le transmitem și să le promovăm începând cu educația timpurie.

 

REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE reprezintă o resursă, un document care informează educatorii, părinții și, în general, toți adulții (care participă la creșterea, îngrijirea, dezvoltarea și educația copiilor) asupra așteptărilor pe care le pot avea față de aceștia în perioada copilăriei. Ele reflectă finalitățile acțiunilor noastre, ne orientează și ne ajută să ne adaptăm practicile în acord cu specificul dezvoltării în această perioadă a vieții, având în vedere în mod holist toate domeniile dezvoltării copilului.

 

Întrucât există diferențe individuale importante între ritmurile de dezvoltare ale copiilor, aceste REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE sunt flexibile, permițând mici variații de la copil la copil. Însă prin formularea lor, ele orientează adulții în procesul de participare și sprijinire a creșterii și dezvoltării normale și depline a copilului.

DESCARCĂ DOCUMENTUL

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani

B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socială

B.1.1. Aspect specific: Abilități de interacțiune cu adulții

B.1.2. Aspect specific: Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată

B.1.3. Aspect specific: Acceptarea și respectarea diversității

B.1.4. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului prosocial

B.2. Subdomeniul: Dezvoltarea emoțională

B.2.1. Aspect specific: Dezvoltarea conceptului de sine

B.2.2. Aspect specific: Dezvoltarea expresivității emoționale

B.2.3. Aspect specific: Dezvoltarea autocontrolului emoțional

D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului și a comunicării

D.1.1. Aspect specific: Dezvoltarea capacității de ascultare și înțelegere (comunicare receptivă)

D.1.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacității de vorbire și comunicare (comunicare expresivă)

D.2. Subdomeniul: Premisele citirii și scrierii 

D.2.1. Aspect specific: Participarea la experiențe cu cartea; cunoașterea și aprecierea cărții

D.2.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacității de discriminare fonetică; asocierea sunet-literă

D.2.3. Aspect specific: Conștientizarea mesajului scris/vorbit

D.2.4. Aspect specific: Însușirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj

E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

E.2. Subdomeniul: Cunoștințe și deprinderi matematice elementare, cunoașterea și înțelegerea lumii

E.2.1. Aspect specific: Reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice, operații, concepte de spațiu, forme geometrice, înțelegerea modelelor, măsurare)

E.2.2. Aspect specific: Cunoașterea și înțelegerea lumii (lumea vie, fenomene ale naturii, Pământul, spațiul, metode științifice)

E.2.3. Aspect specific: Utilizarea curiozității naturale pentru a descoperi lumea prin intermediul tehnologiei

Coordonator 

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani:

Dr. Mihaela Ionescu – International Step by Step Association

Experți: 

Carmen Anghelescu – Centrul Step by Step

Cristiana Boca – Centrul Step by Step

Dr. Ioana Herseni – Centrul Step by Step

Dr. Cãtãlina Ulrich – Centrul Step by Step

Cristina Popescu

Ecaterina Stativa

Cornelia Novak