REPERELE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE reprezintă un set de enunțuri care reflectă așteptările privind ceea ce ar trebui copiii să știe și să fie capabili să facă. Acestea sunt definite pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea copiilor de la naștere până la intrarea în școală, atât în mediul familial, cât și în cadrul altor servicii de îngrijire și educație timpurie. Aceste așteptări au ca repere atât cercetările și noile teorii privind dezvoltarea copilului generate de psihologie, neuropsihologie, științele educației (în ansamblu), cât și valorile naționale pe care dorim să le transmitem și să le promovăm începând cu educația timpurie.

 

REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE reprezintă o resursă, un document care informează educatorii, părinții și, în general, toți adulții (care participă la creșterea, îngrijirea, dezvoltarea și educația copiilor) asupra așteptărilor pe care le pot avea față de aceștia în perioada copilăriei. Ele reflectă finalitățile acțiunilor noastre, ne orientează și ne ajută să ne adaptăm practicile în acord cu specificul dezvoltării în această perioadă a vieții, având în vedere în mod holist toate domeniile dezvoltării copilului.

 

Întrucât există diferențe individuale importante între ritmurile de dezvoltare ale copiilor, aceste REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE sunt flexibile, permițând mici variații de la copil la copil. Însă prin formularea lor, ele orientează adulții în procesul de participare și sprijinire a creșterii și dezvoltării normale și depline a copilului.

CUPRINS

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE

A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizică

A.2. Subdomeniul: Sănătate și igienă personală

B. DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ

B.1. Subdomeniul: Dezvoltare socială

B.2. Subdomeniul: Dezvoltare emoțională

C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE

C.1. Subdomeniul: Curiozitate și interes

C.2. Subdomeniul: Inițiativă

C.3. Subdomeniul: Persistență

C.4. Subdomeniul: Creativitate

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII

D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului și a comunicării

D.2. Subdomeniul: Premisele citirii și scrierii

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

E.2. Subdomeniul: Cunoștințe și deprinderi elementare matematice, cunoașterea și înțelegerea lumii

Coordonator 

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani:

Dr. Mihaela Ionescu – International Step by Step Association

Experți: 

Carmen Anghelescu – Centrul Step by Step

Cristiana Boca – Centrul Step by Step

Dr. Ioana Herseni – Centrul Step by Step

Dr. Cãtãlina Ulrich – Centrul Step by Step

Cristina Popescu

Ecaterina Stativa

Cornelia Novak