Lansarea Alianței „O Voce pentru Educație”

Pentru prima dată în România, societatea civilă și mediul privat, reprezentând peste 50% din PIB-ul României, s-au constituit sub forma unei alianțe, numită „O Voce pentru Educație”. Aceasta s-a format în contextul redactării unui nou proiect de lege a educației (2022). Obiectivul alianței este de a contribui la reformarea reală a sistemului de învățământ.

Alianța „O Voce pentru Educație” este formată din actori relevanți pentru reforma educației,  precum 30 de organizații non-profit și companii educaționale, 20 de camere de comerț și grupuri de business. Acestea își propun să încurajeze și să susțină demersurilor unei ample reforme pentru transformarea educației din România în una de calitate.

Prima întâlnire extinsă de lucru a alianței „O Voce pentru Educație” a avut loc miercuri, 13 aprilie, și au participat 180 de lideri din mediul educațional și de business, dar și și reprezentanți ai părinților și elevilor. Aceștia își doresc să contribuie cu expertiză pe arii specifice pentru temele de reformă. Întâlnirea a facilitat primul dialog cu Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și echipa sa ministerială, privind cele mai importante măsuri de reformă pentru legea educației, pornind de la principiile definite și prin România Educată, proiect național inițiat de Președintele României.

Cele 10 teme-cheie pentru sistemul de românesc de educație, lansate în discuție «O voce pentru educaţie» , se regăsesc în România Educată și sunt prioritar în atenția noastră, la Ministerul Educației. Întâlnirea de lucru pe care ați organizat-o dezvoltă premisele unui parteneriat puternic. Am avut alături reprezentanți ai unor companii și organizații de business care împreună înseamnă peste 50% din PIB-ul României, precum și ai unor ONG-uri remarcabile in domeniul educației, alături de reprezentanți ai elevilor si părinților. Consider această întâlnire ca fiind un adevărat moment de referință în România.

Este o nevoie imensă pentru o asemenea colaborare care, pe lângă entuziasmul întâlnirii directe, promite și efecte pe termen lung, deoarece efectele oricărei măsuri în educație trebuie gândite pe termen mediu și lung, așa cum sunt gândite, de exemplu, efectele Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, pentru care multe din organizațiile prezente la această întâlnire și-au exprimat sprijinul, iar unele contribuie deja la implementarea lui în relație directă cu școlile participante. Invit organizațiile non-guvernamentale să ne fie alături în continuare, pentru că ne dorim ca primele efecte de reducere a abandonului sa fie vizibile încă din anul 2024.

Acest tip de colaborare transparentă, în care fiecare își aduce contribuția la realizarea unui scop comun și se sprijină reciproc, este absolut necesară și simt că asistăm la o reală aliniere a tuturor sectoarelor în spatele reformei bazate pe viziunea programului România Educată”, a declarat Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu.

Demersul va continua în ritm susținut sub forma unor grupuri tematice de lucru, pe cele 10 teme stringente de reformă, care vor contribui la modernizarea educației din România: (1) Cariera didactică și parcursul profesional al cadrelor didactice, (2) Management școlar și guvernanța sistemului de educație, (3) Finanțare, (4) Curriculum (abordări curriculare pentru susținerea dezvoltării competențelor relevante în societatea actuală – literație, STEM și SEL- social and emotional learning), (5) Evaluarea rezultatelor învățării, (6) Alfabetizare funcțională, (7) Educație incluzivă, (8) Digitalizare, (9) Învățământ dual (10) Infrastructură.

Mediul de afaceri se implică de mulți ani în educație, prin programele derulate de companii, pentru a fi cât mai aproape de nevoile reale din business, îndeplinindu-și rolul de actor responsabil în comunitate. Astăzi, consolidăm o voce unică și un set de propuneri pentru schimbări sistemice, ancorate în realitatea complexă pe care o trăim, pe care mediul privat este gata să le sprijine în implementare”, Adela Jansen, Coordonator al Coaliției pentru Dezvoltarea României.

„O Voce pentru Educație” deschide astfel un canal de comunicare cu toate organizațiile participante care au expertiză și legitimitate în educație, pentru a oferi o oportunitate autentică de contribuție la noul proiect de lege a educației.