CARE SUNT PRINCIPIILE ALTERNATIVEI STEP BY STEP?

EDUCAȚIE INDIVIDUALIZATĂ

În alternativa Step by Step cadrele didactice caută să se asigure că orice copil achiziționează și dezvoltă aptitudini fizice, cognitive, emoționale, etico-morale, artistice, teoretice, sociale și practice pentru a participa la o societate democratică.

În locul unei relații inegale cadru didactic – copil, alternativa Step by Step consideră copilul ca pe o persoană demnă de respect, unică, și caută să-i asigure o continuitate individuală în dezvoltare, precum și practici de dezvoltare adecvate, specifice lui. Cooperarea și colaborarea au drept scop verificarea demersurilor și experiențelor individuale de descoperire a lumii și valorizarea lor.

Predarea este orientată în funcţie de necesităţile copilului. Învăţărea se produce prin descoperire, acceptându-se şi încurajându-se moduri personale de-a înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere (exemple: scrisul cu mâna stângă, moduri individuale de exprimare şi cunoaştere, încurajarea experimentelor de descoperire, etc).

Comparând sistemul de lucru tradițional cu producția pe o banda rulantă, fiecare copil este obligat să lucreze în viteza impusă de bandă. Ea poate corespunde vitezei de lucru a unora, dar poate fi prea rapidă pentru unii, ori prea lentă și plictisitoare pentru alții.

În plus, fiecare dintre executanți va trebui să facă doar o acțiune limitată și standardizată, neputând inventa, învăța sau înțelege în stil propriu.

În alternativa Step by Step, învățarea se face în ritmul propriu al copilului. Când e vorba de ritmul de dezvoltare al copiilor este esențială respectarea stadiului individual al dezvoltării fiecărui copil, al atenției de care e capabil fiecare copil pentru achiziția corectă, și înțelegerea completă a sarcinilor și a modalităților de rezolvare a lor.

  Individualizarea este facilitată și de organizarea clasei în centre de activitate. Step by Step îl încurajează pe copil a învăța și a înțelege. Neîncurajați, cei mai mulți copii vor renunța să înțeleagă o acțiune, acceptând doar să o reproducă.

CENTRE DE ACTIVITATE

Organizarea sălii de grupă sau clasă Step by Step este un element esențial în individualizarea educației. Copiii învață în Centre de activitate – zone delimitate ale sălii, dotate cu material didactic specific fiecărei activități, în care un număr mic de copii rezolvă, individual sau în grup, sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. Într-o clasă există un Centru de alfabetizare/citire, un Centru de scriere, un Centru de știință, un Centru de matematică, un Centru de artă și un Centru de construcții.

  Ce aduce această organizare ? În primul rând cadrul didactic nu mai stă față în față cu copilul – poziție inegală, de confruntare, ci umăr la umăr – poziție egală, de colaborare, în care cadrul didactic sugerează și întărește motivația pozitivă de descoperire a copilului, consolidându-i gândirea proprie. În plus, în Centrele de activitate se realizează colaborarea și comunicarea cu colegii în realizarea unor sarcini comune, esența lucrului în proiecte colective de mai târziu.

Chiar dacă procesele individualizate se desfășoară în centre de activitate, împărtășirea și dezbaterea nu lipsesc. În clase există un spațiu de întâlnire, pentru comunicare în grup, fără spații sau bănci rigide, aranjare care facilitează coeziunea membrilor grupului. Acest spațiu e locul împărtășirii experiențelor, al planificării activităților la începutul zilei, al evaluării sarcinilor, al concluziilor și al stabilirii în comun a regulilor și responsabilităților. Există aici un “Scaun al Autorului” pe care fiecare copil devine personajul principal, locul de unde își prezintă ideile și rezultatele și apoi le discută cu ceilalți, primind observațiile și sugestiile acestora.

PARTICIPAREA PĂRINȚILOR

Școala tradițională desparte principial educația școlară de cea din familie, părinții fiind simpli supraveghetori ai îndeplinirii lecțiilor și se comunică doar rezultatele unor evaluări – adesea din perspectivă unilaterală.

  Alternativa Step by Step consideră părinții ca primii învățători ai copilului, parte din procesul de învățare. Părinții sunt invitați să participe efectiv la clasă, la procesul de educație în colaborare cu cadrul didactic.

  Prezența unui părinte în clasă este un fapt firesc, nici festiv, nici perturbator. Proiectele tematice în care un părinte aduce elemente din sfera lui de activitate îl transformă în personaj principal în educație.

FORMARE CONTINUĂ

Principiile și teoria dezvoltării copilului au nevoie de un repertoriu de tehnici și de o mentalitate specifică pentru a stimula dezvoltarea individuală și pentru a putea evalua etapele de dezvoltare ale fiecărui copil.

  Centrul Step by Step oferă periodic sesiuni de formare și perfecționare pentru cei implicați în acest proces: în primul rând cadrelor didactice, dar și directorilor, inspectorilor și părinților. Centrul Step by Step acordă asistență tehnică permanentă școlilor, cadrelor didactice și părinților din alternativa Step by Step.