Pachetul de resurse PEDAGOGIE PRIETENOASĂAbordări în context pandemic este destinat mediului preșcolar și conține exemple adecvate unor contexte diverse, exemple dezvoltate în funcție de stilul didactic ale educatoarei/ profesioniștilor care au contribuit la scrierea lor. Acest pachet de resurse nu include modele, ci practici utile, eficiente și idei inovatoare.   

Structurat în șase capitole, pachetul de resurse a fost realizat de un grup de profesioniști din serviciile de educație timpurie din cadrul proiectului România crește cu tine, din județele Bacău și Brașov, împreună cu echipa de formatoare a proiectului și a fost coordonat de Centrul Step by Step.

 PEDAGOGIE PRIETENOASĂAbordări în context pandemic este destinat momentului redeschiderii cursurilor față în față pentru copiii preșcolari, cu limitarea interacțiunilor fizice, a contactului strâns/ prelungit între copii.

I. Parteneriatul cu părinții. Tranziția copilului din familie în grădiniță.
Particularități în context post-pandemic.

Perioada desfășurării cursurilor la distanță cu elemente pe platforme sincron ne-a demonstrat, dacă mai era nevoie, rolul pe care-l are un parteneriat real, transparent și autentic cu părinții și familia fiecărui copil. Materialul de față abordează sintetic construirea unei relații de parteneriat cu familiile cu accent pe aspecte concrete, practice. Tranziția copiilor din familie în instituție ocupă un loc important, dat fiind faptul că adaptarea sau readaptarea la grădiniță în context de pandemie/post-pandemie impune planificarea acestui proces, cu introducerea unor elemente diferite de cele tradiționale. Materialul este îmbogățit cu activități utile pentru facilitarea tranziției pe care le pot desfășura părinții cu copilul în spațiul casei. Acest capitol include și un exemplu de Chestionar pentru părinți pentru a colecta informații cu scopul ameliorării demersului didactic, indiferent de scenariul aplicat pentru anul școlar viitor, pe baza analizei și reflecției asupra perioadei 11 martie – 12 iunie 2020.

Descarcă PDF – Parteneriatul cu părinții

Descarcă PDF -Chestionar pentru părinți

II. Amenajarea spațiului educațional

Idei de reorganizare a spațiului pentru realizarea distanțării fizice, atât în momentul rutinelor, al activităților de grup sau pe centre. Introducerea ideii de clase flexibile, în care copiii au rol activ în amenajare.

Descarcă PDF – Amenajări spațiu educațional interior

Descarcă PDF – Amenajări spațiu educațional exterior

III. Totul va fi bine începând cu activitățile liber alese

Idei de amenajare fluidă a sălilor de clasă și exemple de activități liber alese pentru fiecare centru, folosind materiale sigure, la îndemână, ușor de igienizat.

Descarcă PDF – Activități liber alese

IV. Proiectele tematice

Exemple de proiecte tematice cu întinderi diferite, respectiv Apa este viața – cu durata de o săptămână și Rețeaua de siguranță – cu o durată de trei săptămâni; proiectele prezintă o abordare complementară a introducerii și consolidării normelor de igienă și păstrarea sănătății. Proiectele tematice respectă structura unei planificări promovată în Curriculum pentru educație timpurie 2019 și includ bogate resurse digitale.

Descarcă PDF – Proiect Apa este viața

Descarcă PDF – Reațeaua de siguranță

V. Activități pentru dezvoltare personală

Organizare rutinelor și a tranzițiilor precum și a întâlnirii de dimineață cu fiecare dintre etapele ei. De asemenea, intâlnirea de dimineață a reprezentat o provocare pentru realizarea unor exemple de scenarii față în față, dar și a unor scenarii online, cu toare regulile pe care le includ astfel de activități pe platforme sincron.

Descarcă PDF – Activități pentru dezvoltare personală

Descarcă PDF – Exemplul 1 Întâlnirea de dimineață – față în față

Descarcă PDF – Exemplul 2 Întâlnirea de dimineață – față în față

Descarcă PDF – Exemplul 3 Întâlnirea de dimineață – online

Descarcă PDF – Exemplul 4 Întâlnirea de dimineață – online

Descarcă PDF – Exemplul 5 Întâlnirea de dimineață – online

VI. Evaluarea inițială

Exemplu de evaluare inițială realizată la distanță, în debutul anului școlar.

Descarcă PDF – Evaluarea inițială