În contextul crizei sanitare, organizarea activității didactice trebuie să  fie în deplină concordanță cu reglementările emise de autoritățile locale, județene sau naționale și să respecte măsurile decise de instituția în cadrul căreia o grupă sau o clasă Step by Step își desfășoară activitatea.

Diversitatea situațiilor locale, fluiditatea datelor privind sănătatea publică și dinamica măsurilor anunțate de autorități impun ca prezentul material să fie adaptat contextelor particulare de către fiecare colectiv Step by Step, în parteneriat cu părinții, păstrând interesele copilului în centrul atenției și folosind din plin creativitatea și flexibilitatea specifice alternativei, fără a abdica de la valorile Step by Step.