Calitatea în educaţie este un subiect complex şi multilateral, inclusiv în ceea ce ţine de condiţiile de ordin structural (dimensiunea grupului, raportul adulţi/copii etc.), precum şi factorii legaţi de proces (sensibilitatea adultului, calitatea interacţiunilor şi curriculumului etc.). Calitatea rămâne în continuare un concept care trebuie explorat, dezvoltat, discutat şi realizat în conformitate cu specificul cultural şi necesităţile de învăţare din comunitate, nefiind prezentat ca soluţie universală pentru toate situaţiile şi toate persoanele. ISSA (International Step by Step Association) afirmă că democraţia constituie temelia educaţiei preşcolare şi din acest motiv activităţile din primii ani de viaţă trebuie să fie realizate in baza valorilor democratice fundamentale.

Standardele pedagogice au fost elaborate de specialiştii în domeniul dezvoltării şi educaţiei copiilor de vârstă mică din cadrul organizaţiilor-membre ale ISSA, cu contribuţia experţilor din întreaga lume. Ele au fost elaborate pentru a veni în ajutorul practicienilor, instituţiilor preşcolare şi pedagogilor de la şcolile primare, pentru a-şi perfecţiona activitatea de zi cu zi prin aplicarea principiilor pedagogiei interactive, axate pe personalitatea copilului, concentrate asupra dezvoltării abilităţilor de învăţare pe întreg parcurs al vieţii, bazându-se pe cooperarea cu familiile şi comunităţile. Standardele promovează ideea că procesele – cum anume sunt structurate şi realizate programele şi relaţiile – sunt tot atât de importante ca şi rezultatele, că pregătirea şi dezvoltarea profesională a pedagogilor ar trebui să asigure o legătură mai strânsă între teorie şi practică şi că politicile trebuie să fie elaborate într-o manieră care să promoveze autonomia pedagogilor în luarea deciziilor privind problemele profesionale, ţinând cont de necesităţile copiilor, ale familiilor şi ale comunităţilor.

Standardele Pedagogi competenţi ai secolului XXI includ şapte domenii de bază care reflectă viziunile fundamentale privind pedagogia de calitate promovate de ISSA şi identifică modalităţile de a aspira la excelenţă:

 1. Interacţiunile
 2. Familia şi comunitatea
 3. Incluziunea, diversitatea şi valorile democraţiei
 4. Evaluarea şi planificarea
 5. Strategii didactice
 6. Mediul de invăţare
 7. Dezvoltarea profesională

 

Aceste domenii sunt cruciale pentru asigurarea susţinerii calităţii înalte în procesul de dezvoltare şi învăţare a copiilor. Cele şapte domenii promovează practici bazate pe principii umaniste şi socio-constructiviste, punând accent pe practicile adecvate din punct de vedere al dezvoltării, abordarea individualizată şi ideea că învăţarea are loc în procesul interacţiunii, constituie un dialog între copii şi adulţi, precum şi între copii şi are la bază respectul faţă de ceilalţi, stimulare şi acordare a autonomiei copilului, pornind de la premisa că copiii sint cetăţeni competenţi, cu drepturi depline, chiar dacă au nevoie de susţinere din partea adulţilor. Standardele Pedagogice elaborate de ISSA recunosc şi promovează rolul important al pedagogului, care trebuie să fie o persoană competentă, sensibilă care să ghideze şi să susţină copiii in explorare şi invăţare şi care să lucreze in parteneriat strins cu membrii familiilor, care sunt primii pedagogi ai propriilor copii, şi cu comunităţile, ca resursă firească pentru invăţare şi explorare.

Standardele Pedagogice elaborate de ISSA întotdeauna s-au bazat pe valorile promovate de ISSA. În procesul revizuirii, unele aspecte legate de valori au fost accentuate şi mai mult, şi anume:

 • Abordarea educaţiei din perspectiva drepturilor, punându-se accent pe responsabilitatea pedagogilor de a realiza practici care să promoveze o integrare cât mai mare.
 • Primordialitatea copilului şi implicarea sa in propria dezvoltare, cu accent puternic pe promovarea autonomiei, iniţiativei, simţului individualităţii şi identităţii, acordând susţinere şi recunoscând dezvoltarea identităţilor multiple.
 • Copilul mic, ca cetăţean care dispune la moment de o voce puternică, drepturi şi responsabilităţi; şi rolul pedagogului in a-l susţine in manifestarea sa ca membru responsabil al societăţii, in dezvoltarea unui simţ de empatie şi preocupare faţă de alţii, in dezvoltarea interesului sincer şi respectului faţă de diversitate, in obţinerea abilităţilor pentru formarea, exprimarea şi justificarea opiniilor personale, in ascultarea cu respect şi toleranţă faţă de opiniile altora şi in soluţionarea conflictelor.
 • Dezvoltarea competenţelor de invăţare continuă pe parcursul intregii vieţi, inclusiv a competenţelor de interacţiune interpersonală şi civică, a interesului faţă de problemele de mediu şi dezvoltare durabilă, a inţelegerii aspectelor interculturale, a spiritului de antreprenor şi abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii.