Educație Timpurie de Calitate este un program integrat de formare continuă dezvoltat și derulat de Centrul Step by Step pentru personalul din serviciile de educație timpurie de nivel antepreșcolar.

În anul 2023, cursul Educație Timpurie de Calitate a fost absolvit de 1.117 cadre didactice și de 1.315 participanți din rândurile personalului medical și personalului didactic auxiliar.

În sesiunile din anul 2024, până la finalul lunii martie, cursul a fost absolvit de 384 cadre didactice și 374 profesioniști din rândurile personalului medical și personalului didactic auxiliar, iar numărul total al absolvenților cursului Educație Timpurie de Calitate a ajuns la 3190.

Cursul se desfășoară pe parcursul a 40 de ore dintre care 30 de ore – întâlniri online sincron, se adresează personalului didactic, personalul didactic auxiliar și personalul medical din creșe și este susținut de o echipă de 13 formatori naționali ai Centrului Step by Step pentru educație timpurie, specializați pe tematici.

Tematicile au fost stabilite în funcție de nevoile de formare și interesele de învățare evidențiate de analiza de nevoi realizată imediat după ce serviciile antepreșcolare au fost  integrate în sistemul național de învățământ preuniversitar.

Participarea la curs este gratuită și dacă profesioniștii din serviciile de educație timpurie de nivel antepreșcolar s-au înscris, în prima etapă, prin intermediul inspectoratelor școlare județene, în prezent unitățile antepreșcolare se adresează direct către Centrul Step by Step pentru a-și înscrie echipele de profesioniști.

Cursul Educație Timpurie de Calitate este organizat de Centrul Step by Step în cadrul Protocolului De Colaborare cu Ministerul Educației, privind accesul echitabil la educație al tuturor copiilor/elevilor, îmbunătățirea calității sistemului de învățământ din România, dezvoltarea și formarea continuă a resursei umane și dezvoltarea de resurse pentru susținerea practicilor democratice de calitate în grupe și clase pentru un viitor sustenabil.

Programul de formare continuă Educație Timpurie de Calitate respectă prevederile metodologiilor în vigoare și include atât tematici comune pentru întreg personalul unităților antepreșcolare cât și tematici specifice fiecărei categorii.

Astfel, întregul personal participă la sesiuni dedicate introducerii în educația timpurie (delimitări conceptuale, principiile educației timpurii, drepturile copilului și noțiuni de legislație),  Abordării globale a copilului: creșterea, dezvoltarea, învățarea pentru copiii de la naștere la 3 ani și Asigurării practicilor educaționale de calitate pentru domeniile: Dezvoltare și învățare; Jocul, Interacțiuni; Familii și comunitate (susținerea familiilor pentru dezvoltarea competențelor parentale); Incluziune, diversitate, valori democratice; Medii stimulatoare; Cooperarea intersectorială; Sănătate, bunăstare, nutriție (elemente de igienă), Dezvoltarea profesională.

Suplimentar pentru personalul didactic/de predare, cursul abordează teme precum Curriculum pentru educația timpurie 2019, Proiectarea și desfășurarea diferitelor tipuri de activități cu copii sub 3 ani, Proiectarea activităților tematice și  Observarea și monitorizarea progresului copilului.

Pentru personalului didactic-auxiliar și medical programul de formare continuă Educație Timpurie de Calitate prezintă Rutine și tranziții ca oportunități de învățare și Noțiuni și practici de igienă în serviciul de educație timpurie.

Desfășurarea cursului impune ca în sesiunile comune să se conecteze întreg personalul, iar la sesiunile specifice personalului didactic sau didactic auxiliar și medical conectarea se face în funcție de încadrarea fiecărei persoane. Cursul se finalizează cu o sesiune de evaluare.