Accesează aici

PLATFORMA DE COMUNICARE

a participanților în proiect

Scopul proiectului România crește cu tine este acela de îmbunătăți cadrul de implementare al serviciilor de educație timpurie la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate și de a  contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea unui cadru comprehensiv în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor de la naștere la 6 ani, promovând o abordare integrată a  sectoarelor de educație, sănătate și protecție socială.

 • Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de educație și dezvoltare timpurie.
 • Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a programelor din domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea la nivel local a unor noi servicii de educație timpurie integrate și de calitate.
 • Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și comunicare la nivel național.
 • Susținerea a 11 comunități din Județul Brașov, a 10 comunități din Județul Bacău și a unui sector din Municipiul București pentru elaborarea/revizuirea și implementarea unor strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților în susținerea familiei – (comunități prietene/favorabile familiei).

Modelul Primokiz

Parteneri, grup țintă și beneficiari

 • Autoritățile publice locale și autoritățile publice județene
 • Consiliul Județean,
 • Inspectoratul Școlar Județean,
 • Direcția de Sănătate Publică,
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,
 • Centrul  Județean de Resurse și Asistență Educațională,
 • 22 Unități Administrativ Teritoriale
 • grădinițe
 • creșe
 • Profesioniștii din serviciile de educație timpurie, din grădinițe și creșe.
 • Copii cu vârste de la naștere la 6 ani
 • Familiile acestor copii
 • Comunitatea

Comunități vizate în județul Brașov

Comunități vizate în județul Bacău

Pachet de resurse

Picture 1 of 5

Selecție consultanți

CONSULTANT NAȚIONAL PENTRU SUSȚINEREA  RESPECTĂRII DE CĂTRE ȘCOLI A MĂSURILOR DE PREVENȚIE SARS-COV2 ȘI PREGATIREA NOULUI AN SCOLAR 2020/2021

Locații: judetul Brașov, România

Tipul postului: consultanță

 

CEDP lucrează în 11 comunități din judetul Brasov – municipiul Brașov, Budila, Codlea, Fagaraș, Poiana Marului, Râșnov, Rupea, Săcele, Zărnești, Victoria – la nivelul unităților de învățământ preșcolar și antepreșcolar (grădinițe și creșe) pentru a ajuta copiii, cu prioritate pe cei mai dezavantajați din aceste comunități să participe la servicii de educație timpurie de calitate, pentru a le apăra drepturile, pentru a-i ajuta să-și împlinească potențialul.

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor își concentrează eforturile asupra perioadei de la naștere la șase ani, promovând importanța creării și furnizării unor servicii de educație timpurie de calitate. Proiectul va utiliza abordarea Primokiz, aparținând Fundației Jacobs din Elveția, pentru a dezvolta un sistem puternic și integrat privind educația și îngrijirea în copilăria timpurie. Acesta va fi implementat în 2 județe pilot din România (Județul Brașov și Județul Bacău) și într-un sector al Municipiului București. Procesul derulat se va baza pe dezvoltarea unei rețele puternice și cuprinzătoare de organizații de la nivel administrativ, profesional și a actorilor privați, care vor lucra împreună pentru a elabora o analiză de situație la nivelul fiecărei comunități, pe baza căreia vor elabora o viziune de viitor privind furnizarea de servicii de educație timpurie, pentru a crea punți de susținere între domeniul educației, al sănătății, al protecției sociale ca și între toate instituțiile și grupurile relevante. Pe baza analizei de situație realizate la nivelul fiecărei comunități vor fi încorporate în strategiile locale noi servicii de educație și îngrijire timpurie sau vor fi adaptate cele existente pentru a veni în întâmpinarea nevoilor identificate. În paralel, proiectul urmărește creșterea calității serviciilor de educație timpurie de la nivel local și județean, îmbunătățirea programelor de formare inițială și continuă pentru profesioniștii care lucrează cu copiii de la naștere la 6 ani. De asemenea, toate comunitățile implicate vor participa la o campanie națională de advocacy având ca obiectiv promovarea importanței educației timpurii și susținerea autorităților naționale pentru promovarea viitoarelor politici și a legislației privind copilăria timpurie. Rezultatele procesului derulat și lecțiile învățate pe parcursul proiectului vor fi folosite pentru a aplica abordarea Primokiz în alte țări europene.

Siguranță, pentru fiecare copil

CEDP împreună cu partenerii săi la nivel local este preocupat și implicat la nivel național și local pentru a sprijini eforturile privitoare la procesul educațional pe durata epidemiei Covid-19 pentru a oferi în continuare educație incluzivă și de calitate pentru toți copiii. Investiția CEDP pentru modelarea proiectelor, deja aflată în curs de desfășurare la nivel de comunitate, ar trebui să fie utilizată drept oportunitate de a dezvolta și testa metodologii și proceduri adecvate pentru redeschiderea în siguranță a gradinitelor si creseleor, proces ce poate fi, ulterior, extins la nivel național.

CEDP și mai mulți parteneri ai săi sunt activi în Județul Brasov, sprijinind cele 11 comunități să-și revizuiască strategiile de dezvoltare locală pentru creșterea accesului și participării copiilor la servicii de educație timpurie și creșterea calității serviciilor existente. În cadrul acestui demers, CEDP dorește să vină în întâmpinarea provocărilor cu care se confruntă echipele locale de proiect și să le susțină în procesul de adaptare a intervențiilor pentru a sprijini procesul educațional din gradinițe și creșe în contextul epidemiei Covid-19.

 

Cum puteți produce o schimbare?

Scop                                     

Consultant Național care să ofere asistență și îndrumare pentru  18 gradinite și 10 creșe din judetul Brașov, pentru a pregăti și asigura procesul de educațional și de îngrijire în concordanță cu măsurile de prevenție SARS COV2

Locație                                

Județul Brasov, Biroul CEDP, online

Durată                                 

3 luni

Data începerii                  

22 iunie 2020

Raportare                           

Comună către Directorul Executiv CEDP si Directorul de Program

Justificare

Întoarcerea generalizată la gradiniță și creșe, preconizată pentru septembrie 2020 trebuie să respecte măsurile legislative recente menite să minimizeze riscul transmisiei SARS Cov2. În același timp, un număr limitat de grădinițe se vor deschide pe perioada verii. Aceasta reprezintă o provocare nouă pentru sistemul de învățământ și necesită soluții adaptate, practice și eficiente, contextualizate la nivelul fiecărei unități, pentru a asigura nivelul maxim de protecție împotriva transmiterii virusului în unitate și a potențialei răspândiri în familie și comunitate.

Scop

Experții în sănătate publică recrutați la nivel local în Brașov sau zonele apropiate pentru a oferi sprijin direct, practic și contextualizat pentru cele 28 de unități de învățământ (inclusiv structuri, dacă este cazul) pentru a-și dezvolta procedurile și procesul local de asigurare a implementării și observării măsurilor privitoare la transmiterea virală, și a faptului că procesul de învățământ poate continua într-un mediu sigur și la un nivel rezonabil de calitate. De a învăța din provocările locale și a rezolva problemele practice, a monitoriza și documenta abordarea diferitelor tipuri de infrastructuri școlare pentru a utiliza aceste cunoștințe în scopul sprijinirii aceluiași proces la nivel național înaintea deschiderii generalizate a școlilor în septembrie 2020.

Responsabilitățile experților

Se așteaptă de la consultanți să înceapă cu un proces de auto-învățare intens, ghidat de echipa CEDP  pentru a fi la curent cu toate cerințele legislative și practicile naționale și internaționale referitoare la funcționarea unităților de educație timpurie (grădinițe și creșe) în contextul epidemiei Covid 19. Bazându-se pe aceasta, ei vor dezvolta o scurtă metodologie cu o listă de bifat a condițiilor de implementat la nivel de unitate. Utilizând această listă, consultanții vor programa și implementa un program de vizite în comunitatile respective, pentru a colabora cu conducerea și personalul gradiniței sau creșei, autoritățile locale și părinții și copiii pentru a dezvolta un plan local de funcționare a acestora. Acest plan trebuie să includă, fără a se limita la:

 • identificarea tuturor structurilor școlare considerate apte de redeschidere în cadrul fiecărei unități școlare;
 • stabilirea procedurilor de aducere a copiilor la gradinițe și creșe, triaj, acces, așezare, acces la facilitățile sanitare, procedura de stabilire a activităților, luarea meselor, învățarea, totul în concordanță cu regulile de prevenire a transmiterii virusului;
 • prezentarea măsurilor către întregul personal al unității și către toți părinții;
 • testarea implementării măsurilor cu voluntari înaintea începerii oficiale a anului școlar și ajustarea măsurilor pentru a putea fi implementate la scară largă în septembrie.

Rezultate așteptate și livrabile

 • listă a clădirilor gradinițelor și creșelor din cele 11 comunități care vor fi redeschise pentru activitățile educaționale;
 • model de plan și planuri individualizate pentru cele 28 de unități de educație timpurie și clădirile care se vor redeschide pentru activitățile educaționale;
 • model de prezentare pentru personal și pentru părinți;
 • model de plan de monitorizare pentru ca unitățile de educatie timpurie să urmărească modul în care funcționează sau nu implementarea planurilor;
 • ghiduri cu măsuri preventive adaptate diverselor situații locale;
 • rezumat al lecțiilor învățate din procesul derulat în cele 11 comunități din județul Brașov și formularea de recomandări pentru nivelul județean;
 • recomandări pentru planul național de redeschidere (cu luarea în calcul a diferitelor scenarii posibile pentru structuri/clădiri școlare diferite (mari, mici etc.)).

Pentru a vă califica drept expert în proiect trebuie să faceți dovada

 • experiență în sănătate publică și/sau siguranța alimentară, de preferat să fiți absolvenți ai unei universități cu profil sanitar/biologie/medicina veterinară
 • experiența în epidemiologie și/sau experiența în design și implementare proceduri și cunoștințele despre contextul local din Județul Brașov sunt un plus;
 • experiența anterioară în lucrul cu departamentul județean de sănătate publică este un avantaj;
 • disponibilitate pentru lucru timp de 3 luni, începând cu 20 iunie 2020;
 • capacitatea de deplasare către toate cele 11 comunități și unitățile de educație timpurie din cele 11 comunități din Județul Brasov incluse în program;
 • sunt necesare cunoștințe de limba română vorbită și scrisă, iar cunoștințele de limba engleză sunt considerate un avantaj.

CEDP are o politică de toleranță zero pentru comportamente incompatibile cu scopurile și obiectivele sale ( www.stepbystep.ro) inclusiv exploatare și abuz sexual, hărțuire sexuală, abuz de autoritate și discriminare. CEDP aderă și la un set de principii stricte de protecție a copilului. Se așteaptă de la toți candidații selectați să adere la aceste standarde și principii, și de aceea vor fi supuși unor verificări riguroase ale referințelor și istoricului. Verificarea istoricului va include verificarea calificărilor academice și a istoricului de angajare. Candidaților selectați li se poate cere să ofere informații suplimentare pentru efectuarea acestor verificări.

Condiții generale: Proceduri și logistică

 • Candidaților li se cere să depună:
  • CV
  • scrisoare de intenție, evidențiind experiența și calificările, inclusiv o propunere de scurtă metodologie de lucru pentru consultanță, limitată la 5000 de cuvinte
  • propunere financiară, care să acopere specificul activităților, specificând suma netă zilnică
 • Consultantul va lucra sub directa supraveghere a Directorului Executiv și în colaborare cu Directorul de Program. Luarea deciziilor se limitează la metodele de lucru și prioritizarea activităților de proiect în concordanță cu planurile de lucru săptămânale/ lunare stabilite.
 • Costurile legate de transportul în interiorul judetului Brașov vor fi decontate de CEDP în conformitate cu regulile interne ale CEDP,  în baza unui plan stabilit împreună cu consultantul.
 • Plățile se vor face în funcție de livrabile.
 • Notă: consultantul va semna o declarație de sănătate si una de confidențialitate anterior preluării sarcinii.

Notă:

Doar candidații selectați vor fi contactați și vor avansa către următorul stadiu al procesului de selecție.

Persoanele angajate cu contract de consultanță sau individual nu vor fi considerați „membri de personal”  ai CEDP si vor avea responsabilitatea respectării tuturor prevederilor legale în relație cu activitatea depusă ca parte din contract. Condițiile de serviciu ale consultantului vor fi guvernate de contractul încheiat și legislația în vigoare .

Dată de închidere 18 iunie 2020 ora 18.00

Clarificări și informații suplimentare se pot solicita la office@stepbystep.ro

Documentele se depun la adresa de e-mail office@stepbystep.ro