Accesează aici

PLATFORMA DE COMUNICARE

a participanților în proiect

Scopul proiectului România crește cu tine este acela de îmbunătăți cadrul de implementare al serviciilor de educație timpurie la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitatea si de a  contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii

 

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea unui cadru comprehensiv în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor de la naștere la 6 ani, promovând o abordare integrată a  sectoarelor de educație, sănătate și protecție socială.

 • Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de educație și dezvoltare timpurie.
 • Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a programelor din domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea la nivel local a unor noi servicii de educație timpurie integrate și de calitate.
 • Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și comunicare la nivel național.
 • Susținerea a 11 comunități din Județul Brașov, a 10 comunități din Județul Bacău și a unui sector din Municipiul București pentru elaborarea/revizuirea și implementarea unor strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților în susținerea familiei – (comunități prietene/favorabile familiei).

Modelul Primokiz

Parteneri, grup țintă și beneficiari

 • Autoritățile publice locale și autoritățile publice județene
 • Consiliul Județean,
 • Inspectoratul Școlar Județean,
 • Direcția de Sănătate Publică,
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,
 • Centrul  Județean de Resurse și Asistență Educațională,
 • 22 Unități Administrativ Teritoriale
 • grădinițe
 • creșe
 • Profesioniștii din serviciile de educație timpurie, din grădinițe și creșe.
 • Copii cu vârste de la naștere la 6 ani
 • Familiile acestor copii
 • Comunitatea

Comunități vizate în județul Brașov

Comunități vizate în județul Bacău

Pachet de resurse

Picture 1 of 5