Istoricul Centrului Step by Step

Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, membră a International Step by Step Association, a luat ființă în luna martie a anului 1998, când a primit prin hotărâre judecătorească statutul de organizație neguvernamentală, non-profit.

Înființarea Asociației a fost, de fapt, momentul reunirii într-un cadru formal a mai multor susținători ai învățământului modern și a celor care deja participaseră în primele programe de inovare în Educație. Fondatorii Asociației sunt entuziaștii care, în 1994, prezentau principiile educaționale Step by Step în câteva școli românești, odată cu includerea României într-un proiect internațional, menit să modernizeze sistemele de învățământ din țările fostului lagăr comunist. “Ne-am dat seama că singura cale de a evolua ca națiune în Europa și de a le oferi copiilor noștri șanse egale în lumea către care România își deschisese porțile era o educație modernă, în spiritul și la standardele occidentale către care aspiram cu toții” își amintește Carmen Lică, directoarea Centrului Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

Beneficiile metodei educaționale step by step au devenit imediat evidente, astfel că, în luna mai 1995, programul Step by Step a fost recunoscut ca alternativă educaţională de către Ministerul Eduducației Naționale, în conformitate cu aprobarea Consiliului pentru Alternative nr. 10015.În aprilie 1998 a fost emis Ordinul Ministrului nr. 3618 care precizează normarea claselor cu program Step by Step cu câte două posturi de învăţători pentru fiecare clasă.

În februarie1999, Asociaţia Centrul Step by Step a fost abilitată către Ministerul Educației Naționale, prin Convenţia de parteneriat nr. 9693, să ofere cadrelor didactice cursuri de formare iniţială şi continuă.

În prezent, Centrul Step by Step dezvoltă, în comun cu Ministerul Educației Naționale, un program de instrucţie şi educaţie pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial în baza Convenţiei de Parteneriat Educaţional nr. 11509 din 7 iulie 1999 şi a Metodologiei aprobate, reaprobată la 1 septembrie 2017 prin Convenția nr. 9997.

Alternativa educaţională Step by Step se derulează, în baza Planului cadru de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate de Ministerul Educației Naționale.

 

NOTĂ

ASOCIAȚIA “CENTRUL STEP BY STEP – PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ” este înscrisă în REGISTRUL ENTITĂȚILOR/UNITĂȚILOR DE CULT PENTRU CARE SE ACORDĂ DEDUCERI FISCALE prin decizie emisă de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția națională de Administrare Fiscală prin DGRFP București, Administrația Sector 3 a Finanțelor PubliceNumărul de identificare fiscală pentru ASOCIAȚIA “CENTRUL STEP BY STEP – PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ” este 10405052.