Consultanță în educația și îngrijirea timpurie a copiilor

Centrul Step by Step organizeaza Selecție de consultanți pentru evaluarea statusului serviciilor de educație și îngrijire timpurie (ECEC) în România.

SCOPUL activității îl reprezintă inventarierea și descrierea instituțiilor și serviciilor de educație și îngrijire timpurie pentru copiii cu vârste între 3 luni și 6 ani existente la nivel național, inclusiv serviciile complementare, și identificarea a 3 – 5 servicii complementare din Uniunea Europeană care ar putea fi adaptate contextului romanesc.

CONTEXT

Cercetările au arătat în mod constant că o bună dezvoltare timpurie a copiilor va avea un impact pozitiv direct asupra rezultatelor pe termen lung ale copilului în materie de sănătate și va îmbunătăți oportunitățile viitoare, rezultatele școlare și chiar nivelul veniturilor. Educația și îngrijirea timpurie a copiilor (ECEC) pentru copiii mici (naștere – 6 ani) este esențială în stabilirea unor baze solide pentru învățarea și dezvoltarea copiilor – fiecare etapă a educației care urmează se bazează pe succesul acesteia. Serviciile ECEC de calitate sunt benefice pentru dezvoltarea timpurie a copiilor și pentru performanțele lor școlare ulterioare în diferite domenii. Accesul echitabil la serviciiile ECEC este o strategie vitală pentru consolidarea învățării și dezvoltării copiilor mici.

Unul dintre cele 17 obiective globale incluse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată de toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015, este garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți. Potrivit acestuia, până în 2030, „toate fetele și toți băieții au acces la dezvoltare timpurie, îngrijire și educație timpurie de calitate, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar”. Importanța educației timpurii este convenită la nivel global, iar asigurarea accesului la o educație timpurie de calitate este o strategie-cheie care permite îmbunătățirea rezultatelor învățării și educației și eficientizarea sistemelor educaționale.

În 2022, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind îngrijirea, împreună cu Recomandarea Consiliului privind revizuirea obiectivelor Barcelona, pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor. Astfel, actualele revizuiri propun creșterea procentului de copii incluși în aceste servicii. Obiectivele Barcelona prevăd că, până în 2030, cel puțin 50% dintre copiii cu vârsta sub 3 ani și 96% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie vor fi înscriși în aceste servicii.

Serviciile de educație timpurie de nivel antepreșcolar (creșe) din România au suferit o serie de transformări în ultimii ani, trecând de la Ministerul Sănătății la autoritățile locale și în final sub coordonarea Ministerului Educației, în anul 2022. Conform Legii învățământului preuniversitar 198/2023, serviciile de educație timpurie, de nivel antepreșcolar, au fost recunoscute ca parte a sistemului educațional. În prezent, în România, 88% dintre copiii cu vârsta de până la 6 ani sunt înscriși în învățământul preșcolar, față de media UE de 95%. În România, rata de școlarizare a crescut în ultimii ani, în special în rândul copiilor preșcolari, dar rămâne sub media UE și sub obiectivele stabilite la nivel național. În România, participarea copiilor la învățământul antepreșcolar (în creșe) este foarte scăzută – doar 15,7% dintre copiii cu vârsta între naștere-3 ani au fost înscriși în 2017 (conform Comisiei Europene, 2019). În această categorie, disparitățile sunt și mai pronunțate: peste 90% dintre creșe sunt situate în mediul urban, cu un total de 27 de creșe în mediul rural. În 2014, 89% dintre copiii înscriși la acest nivel erau români, comparative cu 3% romi.

În acest context, Guvernul României a adoptat mai multe abordări pentru extinderea accesului la grădiniță și creșterea calității în vederea atingerii țintelor europene. Unele dintre aceste abordări au presupus investiții sporite pentru extinderea stocului fizic de creșe și grădinițe disponibile în țară, prin investiții în construcții; consolidarea capacității profesionale a cadrelor didactice din educație timpurie (naștere-3 ani) printr-un standard minim de calificare, dezvoltare profesională continuă și condiții de muncă îmbunătățite.

Având în vedere acest context, căutăm să înțelegem situația reală în furnizarea de servicii ECEC și potențialul de conectare a acestor servicii complementare la sistemul ECEC standard pentru a acoperi nevoile. 

SARCINI DE LUCRU

 • Descrierea situației serviciilor ECEC pentru copiii cu vârste între 3 luni și 6 ani, la nivel național, inclusiv serviciile complementare, cu o prezentare descriptivă a instituțiilor și serviciilor ECEC disponibile, cu o inventariere și o ilustrare geografică a lor;
 • Descrierea profilului serviciilor complementare existente în România;
 • Identificarea și descrierea profilului a 3 – 5 servicii complementare din Uniunea Europeană care ar putea fi adaptate contextului românesc.

VALOAREA ESTIMATĂ

157.000 lei

Contractul va fi semnat cu ofertantul care prezintă cea mai buna ofertă tehnică și prețul cel mai bun.

CALENDAR

Termen lansare apel: 13 mai 2024

Termen depunere oferte: 23 mai 2024

Termen evaluare oferte: 28 mai 2024

Termen semnare contract:  5 iunie 2024

Termen final de realizare a activităților:  5 septembrie 2024

INFORMAȚII PRIVIND ELABORAREA ȘI DEPUNEREA OFERTEI

Există o nevoie urgentă de a înțelege mai bine ce modalități de furnizare a serviciilor ECEC sunt disponibile la nivel național și cum pot fi scalate diferite modalități, în special servicii complementare, pentru a extinde accesul la ECEC în întreaga țară, respectând în același timp standardele de calitate și care să fie flexibile pentru copiii mici și pentru nevoile familiilor lor. Prin urmare, Centrul Step by Step caută să contracteze servicii de consultanță care să poată întreprinde o descriere a serviciilor ECEC existente, prin descrierea stadiului furnizării serviciilor ECEC pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 6 ani, la nivel național, inclusiv a serviciilor complementare. În plus, ofertantul va detalia, de asemenea, strategiile, abordările și experiențele identificate. Aceste exemple nu numai că vor detalia abordările, strategiile și practicile inovatoare, ci vor evidenția, de asemenea, condițiile favorizante care au facilitat succesul în ceea ce privește acceptarea și adoptarea pe scară mai largă a acestor servicii, cu impactul aferent.

Prezentare generală a serviciilor ECEC, inclusiv a serviciilor complementare

Această prezentare a serviciilor ECEC standard și complementare ar trebui să contribuie la definirea unui cadru de furnizare de servicii și inovații.

În special, ar trebui să sintetizeze detalii pentru a crea o descriere a serviciilor care să urmărească criteriile de mai jos:

 • Statut de funcționare (acreditat; coordonare/subordonare; privat/public/mixt)
 • Grupe de vârstă deservite
 • Program de lucru
 • Localizarea serviciului
 • Considerente privind forța de muncă: tipul de profesioniști în fiecare serviciu; calificările educatorilor și profesioniștilor; recrutarea, formarea continuă și dezvoltarea profesională, păstrarea forței de muncă; starea mediului de lucru pentru educatori și profesioniști; raportul adult/copil
 • Predare și învățare – Curriculum și pedagogie urmate; procesele de predare și învățare
 • Finanțarea serviciilor ECEC: alocarea per-capita; principiile de împărțire a costurilor cu familia, furnizorii de servicii, autoritățile naționale și locale; fonduri structurale; altele (va rugăm precizați);
 • Guvernanță și reglementarea serviciilor: reglementarea furnizării serviciilor; instrumente și mecanisme de asigurare a calității pentru supravegherea calitații structurale și a proceselor; măsuri de responsabilitate stabilite și urmate la diferite niveluri ale sistemului
 • Echitate și incluziune: Sprijin disponibil în cadrul serviciilor pentru a sprijini copiii mici cu întârzieri/riscuri/dizabilități de dezvoltare și alte vulnerabilități;

Profilarea serviciilor complementare existente în România conform criteriilor

 • Statut de funcționare (acreditat; coordonare/subordonare; privat/public/mixt)
 • Grup țintă (grupe de vârstă deservite)
 • Program de lucru
 • Localizarea serviciului
 • Considerente privind forța de muncă: tipul de profesioniști în fiecare serviciu; calificările educatorilor și profesioniștilor; recrutare, formare continuă și dezvoltare profesională, păstrarea forței de muncă; starea mediului de lucru pentru educatori și profesioniști; raportul adult/copil
 • Predare și învățare – Curriculum și pedagogie urmate; procesele de predare și învățare
 • Finanțarea serviciilor ECEC: alocare per-capita; principiile de împărțire a costurilor cu familia, furnizorii de servicii, autoritățile naționale și locale; fonduri structurale; altele (va rugăm specificati);
 • Guvernanță și reglementarea serviciilor: reglementarea furnizării serviciilor; instrumente și mecanisme de asigurare a calității pentru supravegherea calității structurale și a proceselor; măsuri de responsabilitate stabilite și urmate la diferite niveluri ale sistemului
 • Echitate și incluziune: Sprijin disponibil în cadrul serviciilor pentru a sprijini copiii mici cu întârzieri/riscuri/dizabilități de dezvoltare și alte vulnerabilități.

Scurtă descriere a 3-5 servicii complementare din Uniunea Europeană care ar putea fi adaptate contextului românesc. Ofertantul va identifica 3-5 servicii complementare care ar putea fi adaptate contextului românesc și le va profila, urmând criteriile de la punctul 1.

Raport care să sintetizeze informațiile și un PowerPoint cu recomandări: Un raport succint, care sintetizează constatările din studiul privind statusul serviciilor ECEC și studiile de caz aprofundate. Rezultatele pot fi prezentate într-o combinație de formă tabelară și text cu exemple. Raportul trebuie să rezume principalele constatări și să includă recomandări clare, aplicabile, pentru acțiuni adecvate contextului românesc. Recomandările vor fi prezentate, consolidate și validate cu Centrul Step by Step și cu biroul de țară al UNICEF.

ACTIVITĂȚI, REZULTATE AȘTEPTATE ȘI REPERE DE TIMP

 

Prezentare generală a sarcinilor de lucru Livrabile/Rezultate Termen de livrare
 

Conceperea și dezvoltarea metodologiei (inclusiv a instrumentelor)

 

Instrumente de colectare a datelor dezvoltate. Versiunea finală a metodologiei, inclusiv instrumentele.

 

3 zile

 

 

Prezentare generală a serviciilor ECEC, inclusiv a serviciilor complementare

 

Descrierea serviciilor ECEC (standard și complementare) pe baza criteriilor de mai sus. 

 

5 zile

 

 

Profilarea serviciilor complementare existente in Romania conform criteriilor

 

Profilul serviciilor existente (abordări detaliate conform criteriilor menționate mai sus).

5 zile
 

Scurtă descriere a 3-5 servicii complementare din UE (desk review)

 

Profilul serviciilor UE identificate (detaliind abordările în conformitate cu criteriile menționate mai sus).

5 zile
Inventarierea tuturor serviciilor existente pentru primii ani de viață disponibile la nivel comunitar în România  

Un document grafic și text compilat care reflectă toate serviciile disponibile la nivel național, reflectând tipul de servicii, numărul pe fiecare categorie, acoperirea geografică, resursele, acoperirea financiară și umană, populația deservită, starea de funcționare).

30 de zile

 

 

 

Elaborarea raportului final, inclusiv a anexelor

 

Raport detaliat privind furnizarea de servicii complementare ECEC.

10 zile
Sinteză de înaltă calitate într-un scurt raport și PowerPoint însoțitor cu recomandări:  

Un raport scurt, succint (maximum 5 pagini) care sintetizează constatările din studiul statusul serviciilor ECEC și studiile de caz aprofundate. Rezultatele pot fi prezentate într-o combinație de formă tabelară și text cu exemple. Raportul ar trebui să rezume principalele constatări și să includă recomandări clare, aplicabile, pentru acțiuni adecvate contextului românesc.

3 zile

 

 

Workshop  

Atelier de lucru desfășurat pentru a informa despre constatările și recomandările Raportului. 

2 zile

CONDIȚII PENTRU CALIFICAREA OFERTEI

Oferta trebuie să cuprindă:

 • Propunerea tehnică
 • Planul de activități
 • Propunere de metodologie pentru realizarea studiului
 • Prețul detaliat pentru activitățile principale (cu toate toate taxele incluse)
 • Declarație de eligibilitate (descărcați formularul AICI)
 • Acord privind prelucrarea datelor personale (descărcați formularul AICI)

Ofertantul trebuie să dovedească:

 • Experiență în cercetare și evaluare
 • Capacitatea să mobilizeze și să coordoneze o echipă care să colecteze datele
 • Capacitatea să își organizeze toate detaliile logistice și de securitate
 • Capacitatea să redacteze rapoarte în limba română și în limba engleză
 • Capacitatea să lucreze sub presiune și să respecte termenele

Structura echipei și distribuirea responsabilităților trebuie să fie parte din propunerea tehnică (însoțită de CV-urile membrilor echipei).

Clarificări privind cerințele prezentei selecții pot fi solicitate în scris, pe adresa la adresa de e-mail achiziții@stepbystep.ro până la data de 17.05.2024, ora 18:00.

Oferta și toate documentele aferente vor fi transmise în format PDF la adresa de e-mail achizitii@stepbystep.ro până la data de 23 Mai 2024, ora 18:00.

CRITERII DE PUNCTAJ  și FORMULĂ DE DEPARTAJARE 

 • Consultantul înțelege termenii de referință și propune o metodologie pentru realizarea studiului (15p)
 • Capacitatea și capabilitatea de a finaliza activitatea   (15p)
 • Plan de activități pentru atingerea obiectivelor descrise în prezenta  (15p)
 • Experiență similară dovedita/ CV-uri pentru experții propuși/ Scrisori de recomandare (15p)
 • Transfer de cunoștințe către publicul țintă (staff Step by Step, UNICEF, Ministerul Educației, Inspectorate Școlare Județene/Municipiului București, etc) (10p)
 • Preț (30p)

Propunerea financiară se va baza la 30% din totalul de 100%

Valoarea totală a punctelor alocate componentei de preț este de 30p. Numărul maxim de puncte va fi alocat propunerii de preț cel mai scăzut care este deschisă și comparat între firmele/instituțiile invitate care obțin punctele de prag în evaluarea componentei tehnice.  

Toate celelalte propuneri de preț vor primi puncte invers proporțional cu cel mai mic preț: Scor pentru propunerea de preț X = (Max. Scor pentru propunerea de preț * Prețul propunerii cu cel mai mic preț)/ Prețul propunerii X

Centrul Step by Step va atribui contractul ofertantului al cărui răspuns este de înaltă calitate, clar și îndeplinește obiectivele proiectului. Prețul/costul fiecărei propuneri conforme din punct de vedere tehnic este luat în considerare numai după evaluarea criteriilor tehnice de mai sus. 

Prețul trebuie exprimat în lei (RON) și să include TVA.

Propunerea care obține cel mai mare punctaj tehnic și financiar combinat va  primi contractul.

Prezenta selecție de consultanți pentru evaluarea statusului serviciilor de educație și îngrijire timpurie (ECEC) în România este organizată în cadrul inițiativei Educația și dezvoltarea timpurie a copilului în România, derulată de UNICEF în parteneriat cu Centrul Step by Step.