A început votul pentru reprezentanții societății civile în Consiliul Economic și Social

Ioana Grindean, coordonatoarea activităților de advocacy ale Centrului Step by Step, candidează pentru una dintre pozițiile de reprezentant al Organizațiilor din domeniul sănătății, educației și tinerilor în cadrul Consiliul Economic și Social, organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional, cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale.

Mandatul noului CES corespunde și cu un nou Parlament, iar contextul generat de pandemie poate fi transformat intr-o oportunitate imensă pentru devenirea societăţii noastre. Este nevoie să fim mai prezenți în mecanismele care reglementează activitatea noastră și a domeniilor în care activăm, să știm din timp ce urmează să se întâmple și cum ne putem pregăti pentru noile norme, să contribuim activ la elaborarea unei legislaţii cu adevărat eficiente”, își motivează Ioana Grindean dorința de a contribui la activitatea Consiliului Economic și Social, într-un mesaj adresat organizațiilor neguvernamentale.

Desemnarea reprezentanților organizațiilor nonguvernamentale în CES nu e o competiție, este un proces care arată dorința asociațiilor și fundațiilor de a se implica activ în zona de reglementare a mediul socio-economic al României”, arată Ioana Grindean în același mesaj și afirmă că “a sosit momentul ca CES să se transforme dintr-un simplu observator al efortului societății civile de a rezolva punctual probleme pe care statul le consideră marginale, într-un actor implicat care să potențeze efortul experților societății civile și să genereze schimbări sistemice”.

Ioana Grindean s-a alăturat Centrului Step by Step în 2017, iar activitatea ei de advocacy a adus echipei noastre reușita adoptării unor măsuri esențiale pentru susținerea educației timpurii precum   Legea 201/2018 care prevede finanțarea de la bugetul Ministerului Educației a serviciilor de educație timpurie,   Legea 56/2019  care prevede trecerea treptată la obligativitatea grădiniței sau    Legea 239/2020, care prevede credit fiscal pentru servicii de educație timpurie și o serie de stimulente pentru companiile care investesc în învățământul universitar și preuniversitar dual.

Ioana Grindean are însă  și o vastă experiență profesională câștigată în zona Administrației publice locale și centrale, dar și în mediul privat, fapt care îi permite o extrem de bună înțelegere a mecanismelor care pot contribui la buna conlucrare a actorilor societali, baza funcționării Consiliul Economic și Social. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. 

 

Cei 15 reprezentanți ai ONG-urilor în Consiliul Economic și Social  vor fi aleși prin intermediul platformei VotONG, pe parcursul zilelor de 22 și 23 noiembrie.