Asociația Centrul Step by Step, înscrisă în Registrul pentru deduceri fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală prin DGRFP București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice a aprobat cererea ASOCIAȚIEI “CENTRUL STEP BY STEP – PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ” de înscriere REGISTRUL ENTITĂȚILOR/UNITĂȚILOR DE CULT PENTRU CARE SE ACORDĂ DEDUCERI FISCALE.  

Conform Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscal, Registrul este public, potrivit legii, se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice  ( https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/registrul_cult.html ) și este gestionat din punct de vedere informatic de către Centrul Național de Informații Financiare.

Interogarea registrului se face pe baza unei liste care conține codul de înregistrare fiscală al entității/unității de cult și data pentru care se solicită starea contribuabilului (lista poate conține un element sau mai multe).

Numărul de identificare fiscală ASOCIAȚIEI “CENTRUL STEP BY STEP – PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ” este 10405052.

Răspunsul serviciului web furnizează informatii privind denumirea și adresa la care își are domiciliul fiscal fiecare entitate/unitate de cult care figurează în registru, starea (înregistrat/neînregistrat) la data solicitată de către persoanele interesate, precum și intervalul de înregistrare corespunzător datei solicitate.