Atelierele Edu2023: Primul modul al cursului pentru Observarea și Înregistrarea Datelor la grupă

Treizeci de profesioniști din servicii de educație timpurie preșcolare, din cadrul proiectului EDU 2023 – Copii fericiți, comunități sustenabile, au participat la primul modul al cursului Observarea și Înregistrarea Datelor.

O grupă preșcolară seamnănă de multe ori cu un stup de albine, unde copiii sunt activi, explorează, individual sau în grupuri mediul pus la dispoziție de educatoare, urmându-și, de multe ori, propriile interese.  Pentru a putea veni în întâmpinarea acestor interese de cunoaștere, dar mai ales pentru a propune copiilor oportunități de învățare din zona proximei dezvoltări, cadrele didactice au nevoie de informații relevante, semnificative, despre fiecare copil în parte.

Pentru aceasta, procesul de observare și înregistrarea datelor reprezinta un pas necesar pentru o proiectare în acord cu nevoile și interesele preșcolarilor, iar observarea poate fi provocatoare și solicitantă, consumatoare de timp. Știind că fără observare nu putem vorbi de asigurarea unei educații de calitate, care să privească fiecare copil în parte și să i se adreseze, participanții la curs au arătat un interes deosebit, s-au implicat în activitățile pe grup și au împărtășit din experiența de la grupă.

Prezentările au fost susținute de Cristiana Boca – coordonatoarea Departamentului Educație Timpurie din cadrul Centrul Step by Step, Rodica Brănișteanu – inspector școlar Management, ISJ Bistrița, Eugenia Ignat – inspector școlar Educație permanentă, învățământ particular și alternative educaționale și Maria Grigore – director Grădinița nr. 13 Step by Step Târgoviște, formatoare Step by Step.

Modulul sincron desfășurat pe data de 26 martie va continua cu un modul asincron, în care participantele sunt provocate să creeze instrumente de observare și colectare a datelor (liste de verificare) pe care să le aplice la începutul lunii mai în grupele pe care le coordonează. Modulul al treilea al cursului de față este programat pentru data de 12 mai și va aprofunda cunoștințele, dar mai ales, va exersa abilitățile de observare, atât de necesare.