Brașov: 330 de educatoare și profesioniști din creșe au participat la cursurile România crește cu tine

În perioada 20-27 iulie 2020 au fost invitați la cursuri de formare online profesioniști din serviciile de educație timpurie din județul Brașov, din cele 18 grădinițe și 10 creșe implicate în proiectul România crește cu tine, răspunsul acestora demonstrând un interes foarte mare pentru cunoaștere și perfecționare profesională.

330 de educatoare și profesioniști din creșe s-au conectat online pentru a participa la cele 6 module de curs, extinzându-și competențele de lucru cu copiii mici, de la naștere la 6 ani.

Din cele 6 cursuri, cel despre Crearea unei grupe preșcolare democratice a adus în atenția participantelor utilitatea de a discuta și negocia cu copiii regulile clasei. Noile reguli, post pandemie au suscitat un interes aparte, acest subiect fiind unul prioritar la întoarcerea copiilor în grădinițe.

În cadrul cursului pentru Crearea de resurse digitale, participantele au avut ocazia să exploreze și bogația de instrumente/ aplicații digitale existente, dar și resursele realizate în această perioadă pentru a răspunde unor nevoi imediate și specifice. Modul de desfășurare a sesiunii de curs a permis atât diseminarea de informații, accesarea unor jocuri, platforme, dar și realizarea propriu-zisă a unor jocuri.

Modulul despre medii de învățare stimulatoare a fost foarte apreciat, mai ales in situația scenariilor discutate pentru redeschiderea instituțiilor pentru cursuri față în față. Astfel, ideea claselor flexibie, a reamenajării spațiului exterior pentru realizarea activităților pe domenii experiențiale, a susținut dialogul și a constituit fundament pentru multe soluții posibile de lucru cu copiii, cu păstrarea distanțării fizice.

Subiectul asigurării unei tranziții line din familie în colectivitate a fost și el abordat în cadrul cursului referitor la Parteneriatul dintre familie și instituție, iar Joc, învățare și dezvoltare la copilul preșcolar a fost cursul sinteză care a adus în atenția practicienilor particularitățile în învățarea copilului mic și implicațiile asupra conceperii și realizării programului de învățare, atât față în față cât și la distanță/online.

Aceste cursuri online au contribuit la construirea unei comunități de învățare în rândul profesioniștilor din serviciile de educație timpurie care activează în cadrul proiectului România crește cu tine, având ca fundament aspecte comune recunoscute, precum incertitudinea și nesiguranța aduse de contextual pandemic, dar mai ales aspecte pozitive precum curajul, creativitatea și puterea de adaptare.