FYFP: Copiii mici cu dizabilități care necesită sprijin pentru învățare, și familiile lor

Copiii mici cu dizabilități și familiile lor se confruntă cu provocări și barierele precum ar fi discriminarea, segregarea, instituționalizarea, sărăcia și lipsa de informații. Campania First Years First Priority  face apel la o schimbare de paradigmă de la un model medical la un model social de ECI, cu leadership și luarea deciziilor împărtășite între profesioniști și familii. Subliniem importanța unei abordări a ciclului de viață pentru programare, oferind o continuitate a îngrijirii, sănătății, educației și protecției de calitate pentru copiii cu dizabilități.

Pentru a îmbunătăți situația copiilor mici cu dizabilități și familiile lor, alături de partenerii noștri, recomandăm stabilirea unor cadre politice naționale pentru ECI, asigurarea identificării și sprijinului timpuriu, promovarea accesului egal la servicii de masă, dezvoltarea sistemelor de date și creșterea investițiilor și coordonării între servicii.

În documentul tematic Copiii mici cu dizabilități care necesită sprijin pentru învățare, și familiile lor găsiți exemple de politici și programe naționale care sprijină ECI în diferite țări europene, cum ar fi Portugalia, Spania, Franța, Grecia și Ucraina. De asemenea, evidențiază unele inițiative internaționale care abordează lipsa de date despre copiii cu dizabilități, cum ar fi TransMonEE, Modulul de Funcționare a Copilului (CFM) și Garanția europeană pentru copii.

Descărcați documentul integral

Priorități cheie pentru incluziunea și dezvoltarea copiilor mici cu dizabilități

Politici și servicii de intervenție timpurie în copilărie (ECI)

Există o nevoie urgentă de a stabili un cadru legislativ coerent care include dezvoltarea unui sistem național pentru intervenția timpurie în copilărie centrată pe familie, inclusiv standarde de înaltă calitate și financiare, standarde de personal, un mecanism pentru coordonarea intersectorială și proceduri de monitorizare și evaluare. Serviciile ECI acoperă perioada dintre diagnosticul prenatal și momentul în care copilul atinge vârsta la care școala este obligatorie. Include întregul proces, de la identificarea și detectarea cât mai timpurie a unei probleme de dezvoltare, până la momentul asistenței susținute.

Trei linii paralele de lucru sunt cruciale pentru ECI: crearea de practici centrate pe familie; construirea de rețele de experți și responsabili politici; formularea de reglementări naționale pentru servicii ECI integrate de calitate.

Un model de intervenție timpurie centrat pe copil și familie

Includerea socială de calitate a familiei și a copilului sunt elemente cheie ale unei abordări sistemice a intervenției timpurii în copilărie. Răspunderea la nevoile specifice ale fiecărei familii și ale copilului, asigurând în același timp accesul ușor la servicii, în proximitatea lor, este esențială.

Educația și îngrijirea timpurie a copilului

Serviciile ECEC trebuie să devină mai disponibile, accesibile și incluzive. Calitatea poate fi asigurată prin îmbunătățirea calificărilor profesorilor, planuri de dezvoltare individualizate pentru copiii cu dizabilități care necesită suport de învățare și infrastructură accesibilă, printre altele.

Protecția socială

Copiii cu dizabilități care sunt separați de familiile lor la o vârstă fragedă ar trebui să beneficieze de îngrijire alternativă de calitate bazată pe familie.

Îngrijirea primară a sănătății

Monitorizarea regulată a dezvoltării copilului și screeningul pot ajuta la identificarea și sprijinirea copiilor cu întârzieri de dezvoltare și dizabilități într-un stadiu timpuriu. Identificarea timpurie poate fi organizată în diferite moduri, cu serviciile de îngrijire primară a sănătății jucând un rol unic și de neînlocuit. Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să aibă cunoștințe despre Dezvoltarea Copilăriei Timpurii (ECD), dificultățile de dezvoltare și abilitățile de a construi relații de calitate cu familia.

Sisteme de date

Eforturi majore sunt necesare pentru a îmbunătăți în continuare datele atât la nivel național, cât și la nivel transnațional. Încă nu există o singură bază de date Eurostat, domeniu sau portal web dedicat în mod specific statisticilor despre copii. Statisticile demografice dezagregate pe vârste și proiecțiile difuzate de Eurostat sunt importante pentru multe domenii ale politicii UE legate de copii.

Documentul tematic Copiii mici cu dizabilități care necesită sprijin pentru învățare, și familiile lor a fost publicat în octombrie 2023 de către campania First Years First Priority, o inițiativă comună a Eurochild și a Asociației Internaționale Step by Step, inițiativă coordonată la nivel național în România de către Centrul Step by Step.

prescurtări utilizate:
ECI – Early Childhood Intervention – Intervenția în Copilăria Timpurie
ECD – Early Childhood Development – Dezvoltarea Copilăriei Timpurii
ECEC – Early Childhood Education and Care – Educație și Îngrijire în Copilăria Timpurie