FYFP: Copiii romi mici și familiile lor

Campania First Years First Priority identifică șase provocări cheie care afectează accesul copiilor romi mici la îngrijirea de calitate, cum ar fi statutul familial și condițiile de viață, sănătatea și nutriția, oportunitățile de învățare timpurie, părinții receptivi, siguranța și securitatea și discriminarea. Documentul tematic Copiii romi mici și familiile lor oferă șase recomandări cheie pentru politicile la nivelul UE și al țărilor pentru a aborda aceste provocări, cum ar fi promovarea coordonării intersectoriale, valorificarea Garanției europene pentru copii, combaterea atitudinii antirome și luarea de decizii bazate pe date și, de asemenea, prezintă unele exemple de politici și programe naționale care vizează copiii romi mici în Franța, Bulgaria, Serbia, Ungaria și Spania.

Descarcă documentul integral

Priorități cheie pentru valorificarea potențialului copiilor romi

Progresul către realizarea drepturilor fundamentale ale copiilor romi mici înseamnă abordarea următoarelor domenii prioritare:

Atitudinea antiromă

În majoritatea țărilor din Europa, atitudinea antiromă este una dintre cele mai profund înrădăcinate obstacole cu care se confruntă copiii romi sub șase ani și familiile lor în multe sfere ale vieții lor (de la accesul la educație și servicii de sănătate de calitate, la locuințe și piața muncii etc.).

Este crucial să promovăm o conștientizare și înțelegere a acestei discriminări, precum și practici de nediscriminare, în rândul populației generale și să implementăm politici și inițiative care să promoveze o mai mare incluziune, diversitate și oportunități egale pentru comunitatea romă. Abordând cauzele rădăcinii atitudinii antirome și lucrând pentru eradicarea discriminării, se pot crea societăți mai juste și incluzive în care toți copiii, indiferent de etnia lor, au șansa de a se dezvolta pe deplin fără teama de prejudecată sau maltratare.

Trebuie să efectuăm o evaluare constantă și sistematică, precum și să realizăm studii de impact asupra eficacității inițiativelor de sprijin implementate în diferite contexte și țări. Dovezile trebuie să fie diseminate împreună cu lecțiile învățate pentru a informa măsurile politice pentru depășirea barierelor cu care se confruntă copiii romi tineri în accesarea serviciilor de copilărie timpurie de calitate.

Sărăcia în rândul copiilor

Disparitățile economice și greutățile cu care se confruntă familiile de romi cu copii mici sunt un numitor comun în întreaga Europă. Pentru a aborda cu adevărat aceste probleme și a îmbunătăți calitatea vieții acestor familii, este imperativ ca factorii de decizie și organizațiile să colaboreze la inițiative care să abordeze constrângerile financiare, să îmbunătățească accesul la resurse esențiale și să creeze oportunități mai echitabile pentru comunitatea romă.

Este esențial să se garanteze un venit minim pentru familiile cu copii dependenți și să le ofere sprijinul necesar pentru a se angaja în oportunități sociale, de muncă și educaționale. Programele de împuternicire și de dezvoltare a capacității părinților tineri romi de a-și crește nivelul de educație și pregătirea pentru ocuparea forței de muncă sunt necesare pentru a reduce ratele ridicate de șomaj.

 În plus, trebuie luate urgent măsuri pentru a eradica așezările segregate – una dintre cele mai evidente expresii ale sărăciei copiilor – în toate țările din Europa.

Sănătatea mamei și a copilului

Accesul universal la îngrijirea sănătății pentru toate femeile însărcinate și copiii lor ar trebui garantat pentru a reduce morbiditatea și mortalitatea ridicate constatate în rândul familiilor rome, pentru a preveni bolile cronice și pentru a asigura bunăstarea fizică și mentală. Acest lucru include furnizarea de informații precise și clare despre sănătatea maternă, cu un accent specific pe nevoile femeilor rome și programe de vizite la domiciliu pentru familiile vulnerabile cu copii mici, bazate pe bune practici cu dovezi pentru impactul lor.

Paralel cu acest lucru, ar trebui furnizat suport nutrițional pentru mame și pentru familiile cu copii mici și un venit nesigur, inclusiv instruire privind nutriția sănătoasă, furnizarea de consultații cu specialiști în nutriție și oferirea de tichete de masă și suplimente alimentare pentru a lupta împotriva malnutriției cronice în primii ani de viață. Suplimentele alimentare ar trebui, de asemenea, administrate pentru a contracara malnutriția în rândul bebelușilor romi și al femeilor rome însărcinate din multe țări europene. Este bine demonstrat că starea nutrițională a mamei în timpul sarcinii afectează sănătatea și bunăstarea ei și a copilului nenăscut. După naștere, propria sănătate și bunăstare a mamei afectează capacitatea ei de a avea grijă de copilul ei mic. Acest lucru include alăptarea, care este esențială pentru nou născut și bebeluș.

Serviciile ECEC trebuie să devină mai disponibile, accesibile, accesibile și incluzive. Calitatea poate fi asigurată prin îmbunătățirea calificărilor profesorilor, planuri de dezvoltare individualizate pentru copiii cu dizabilități care necesită suport de învățare și infrastructură accesibilă, printre altele.

Siguranța și securitatea copilului

Multe familii de romi cu copii mici din Europa trăiesc în locuințe inadecvate și/sau provizorii. Acestea trăiesc în zone care sunt segregate și nesigure, cu acces limitat la servicii esențiale de îngrijire a copiilor și de sănătate, precum și la facilități culturale/de agrement, cum ar fi terenuri de joacă și biblioteci.

Condițiile precare de locuire, accesul limitat sau lipsa accesului la apă de la robinet și apă potabilă, electricitate și încălzire, au un impact negativ asupra sănătății copiilor mici. Aceasta este agravată în continuare de utilizarea combustibililor solizi (sau, în cazul familiilor cele mai sărace, a materialelor de deșeu) pentru încălzire și gătit, ceea ce duce la poluarea aerului interior și exterior și, ca urmare, la probleme cronice pulmonare pentru copiii mici.

Din păcate, măsurile de acces la o locuință adecvată sunt ineficiente în majoritatea țărilor din Europa și multe familii de romi nu primesc niciun fel de subvenție sau alte tipuri de sprijin din partea statului. Strategii intersectoriale ar trebui puse în aplicare la nivel național și european pentru a se asigura că copiii romi mici trăiesc în medii adecvate, sigure și securizate. Locuirea, asistența socială și integrarea pe piața muncii ar trebui să meargă mână în mână.

Învățarea timpurie

Este dovedit științific că fiecare interacțiune (pozitivă sau negativă) sau absența unei interacțiuni în primele 1.000 de zile de viață contribuie la dezvoltarea creierului copiilor și pune bazele învățării ulterioare. Lipsa de expunere a tinerilor copii romi la oportunități de învățare timpurie de calitate și interacțiuni (comparativ cu colegii lor din școli) duce la rezultate mai slabe în viața ulterioară.

Este fundamental să se umple acest gol prin crearea de oportunități bogate de învățare timpurie și servicii care sunt de înaltă calitate, accesibile, gratuite, în proximitate, inclusive și care îmbrățișează diversitatea. Acest lucru include investiții în construirea de locuri de joacă și alte spații sigure pentru joacă.

Parenting și suport familial

Este necesar să se încurajeze responsabilizarea părinților romi pentru a oferi copiilor romi îngrijire receptivă. Acest lucru poate include furnizarea de acces la programe de vizitare la domiciliu și materiale educaționale, oferirea de ateliere sau cursuri pentru părinți și crearea de rețele de suport pentru familii pentru a împărtăși experiențe și a învăța unul de la celălalt.

În același timp, ar trebui promovate relațiile de atașament extinse ale familiei. Acest lucru ar duce la responsabilități comune de creștere a copiilor în sistemele de suport comunitar și suport pentru mamele rome în călătoria lor de părinte, având un impact pozitiv asupra bunăstării lor și a dezvoltării copiilor lor. Mai mult, este esențial să oferim părinților din comunitățile subreprezentate o voce și oportunități de a participa activ la dezvoltarea programelor locale și naționale concepute pentru ei și copiii lor.

Coordonarea intersectorială

În majoritatea țărilor din Europa, încă nu există o strategie națională bine definită, multisectorială pentru dezvoltarea timpurie a copilăriei sau alt document de politică sau organism de coordonare pentru a supraveghea politicile, finanțarea și cheltuielile pentru dezvoltarea timpurie a copilăriei în sectoare, la nivel național sau municipal.

Este necesară o abordare cuprinzătoare și coerentă a politicilor de dezvoltare a copilăriei și a proiectării și implementării acestora care să abordeze nevoile copiilor și familiilor în mod holistic (inclusiv provocările complexe cu care se confruntă copii romi mici și familiile lor) pentru a asigura oportunități egale copiilor mici romi de a se dezvolta și prospera.

Intervențiile de sprijin cuprinzătoare care sunt implementate în diferite contexte și regiuni ar trebui evaluate în mod constant și sistematic pentru a învăța despre impactul pe care aceste intervenții îl au. Lecțiile învățate ar trebui diseminate pentru a promova măsurile de politică care asigură dezvoltarea sănătoasă și deplină a tuturor tinerilor copii romi și sprijin adecvat pentru familiile lor.

Documentul tematic Copiii romi mici și familiile lor a fost publicat în octombrie 2023 de către campania First Years First Priority, o inițiativă comună a Eurochild și a Asociației Internaționale Step by Step, inițiativă coordonată la nivel național în România de către Centrul Step by Step.

prescurtări utilizate:
ECI – Early Childhood Intervention – Intervenția în Copilăria Timpurie
ECD – Early Childhood Development – Dezvoltarea Copilăriei Timpurii
ECEC – Early Childhood Education and Care – Educație și Îngrijire în Copilăria Timpurie