FYFP: Tinerii refugiați, copiii migranți și familiile lor

Expunerea la stres extrem, violență, sărăcie și discriminare poate avea efecte negative asupra dezvoltării și bunăstării acestor copii. Documentul tematic Tinerii refugiați, copiii migranți și familiile lor evidențiază barierele și lacunele în accesul la servicii de calitate pentru copilăria timpurie, cum ar fi sănătatea, educația, protecția și asistența socială.

Printre prioritățile și recomandările cheie pentru factorii de decizie la nivelul UE și național, furnizorii de servicii și actorii societății civile, se numără dezvoltarea de sisteme bazate pe date, împuternicirea și implicarea familiilor de refugiați și migranți, asigurarea accesului și calității serviciilor, furnizarea unui personal calificat și divers, prioritizarea învățării și îngrijirii timpurii în situații de urgență și coordonarea între politici și servicii. 

First Years First Priority prezintă unele exemple de bune practici din diferite țări ale UE, cum ar fi Portugalia, Germania, Belgia și Polonia, care oferă servicii de copilărie timpurie incluzive, receptive și de calitate pentru acești copii și îngrijitorii lor.

Descarcă documentul integral

Priorități cheie pentru susținerea tinerilor refugiați și migranți

Decizii politice bazate pe nevoi reale

Dezvoltarea sistemelor de colectare a datelor pentru a informa deciziile politice și programatice bazate pe nevoi, care vizează copiii refugiați și migranți și îngrijitorii lor la nivel național și local. Sistemele de date ar trebui să monitorizeze, de asemenea, cererea, oferta și calitatea serviciilor pentru copilăria timpurie (ECEC, sănătate, asistență socială și protecție etc.) oferite copiilor, tinerilor refugiați și migranți și îngrijitorilor lor. Furnizarea unui sprijin relevant crește șansele de incluziune socială a refugiaților și migranților în țările și comunitățile locale.

Împuternicirea și implicarea refugiaților și migranților în procesele de luare a deciziilor

Creați mecanisme pentru informarea, consultarea și implicarea familiilor de refugiați și migranți în crearea de servicii de sănătate, educație și protecție socială incluzive pentru copiii lor mici.

Accesul la servicii și calitatea acestora

Asigurați calitatea intervențiilor pe termen scurt, a serviciilor non-formale și formale, asigurând în același timp accesul rapid și gratuit la servicii pentru tinerii refugiați și migranți. Serviciile receptive și incluzive ar trebui să fie create pentru a ajuta copiii mici și familiile să se integreze și să se adapteze la noi medii. Astfel de servicii ar trebui să acopere sănătatea, nutriția, educația, serviciile de protecție socială pentru a aborda nevoile copiilor (inclusiv a celor nedocumentați) și ale îngrijitorilor lor (de exemplu, asistența medicală maternă, ocuparea forței de muncă, consilierea juridică etc.).

Personal calificat și divers

Asigurați o educație și formare inițială de înaltă calitate și oportunități de dezvoltare profesională continuă pentru forța de muncă din domeniul dezvoltării timpurii a copilului, în timp ce diversificați compoziția personalului. Este esențial pentru a asigura calitatea prestării serviciilor și pentru a îmbunătăți accesul copiilor refugiați și migranți la serviciile ECEC. Forța de muncă ECD trebuie să fie bine echipată cu competențe pentru a crea medii de învățare sigure și stimulante, responsive la nevoile fiecărui copil, unde diversitatea este respectată și valorizată.

Învățarea și îngrijirea sunt la fel de importante în situații de urgență

Includeți învățarea timpurie și îngrijirea alături de suportul umanitar în măsurile și programele de răspuns la urgențe la nivelul UE și al țărilor. Prioritizarea învățării și îngrijirii timpurii este la fel de importantă ca și asigurarea unor spații sigure și securizate, nutriție și bunuri pentru copiii tineri refugiați și migranți. Dezvoltarea și învățarea armonioasă a unui copil este un drept și un proces continuu care necesită suport susținut, chiar și în contexte foarte ostile.

Coordonarea politicilor și serviciilor

Grupurile de refugiați și migranți cu venituri mici, care au copii mici și îngrijitorii lor, se confruntă cu multiple provocări care necesită politici și servicii coordonate. Este esențial să le oferim un mediu sigur, primitor și cu multiple servicii pentru a promova bunăstarea lor psihosocială, asigurând în același timp acces universal la educație, sănătate și protecție.

Sisteme pentru copilaria timpurie reziliente

Însoțiți intervențiile pe termen scurt cu o viziune pe termen mediu și lung pentru a asigura suportul susținut și rezultatele, și pentru a contribui la un ecosistem funcțional și rezilient de servicii de copilărie timpurie capabil să răspundă nevoilor specifice ale copiilor tineri refugiați și migranți.

Documentul tematic Tinerii refugiați, copiii migranți și familiile lor a fost publicat în octombrie 2023 de către campania First Years First Priority, o inițiativă comună a Eurochild și a Asociației Internaționale Step by Step, inițiativă coordonată la nivel național în România de către Centrul Step by Step.