Manifestul First Years, First Priority pentru Alegerile Europene 2024

În perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2024,  campania „First Years, First Priority” invită toate partidele și candidații în alegerile europene să sprijine o Europă socială puternică, care protejează și promovează drepturile tuturor copiilor încă din primii ani de viață.

Noul Parlament European și noua Comisie Europeană, împreună cu statele membre ale UE, trebuie să își intensifice eforturile pentru a pune capăt sărăciei, excluziunii sociale și discriminării în rândul copiilor și să asigure deplina punere în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, a Strategiei UE privind drepturile copilului, a Garanției europene pentru copii și a obiectivelor de la Barcelona privind copilăria timpurie. 

 Membrii  campaniei First Years, First Priority au identificat 6 priorități pentru următorul mandat al Parlamentului European și viitorul program de lucru al Comisiei Europene. 

1.      Eradicarea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor

 Avem nevoie de obiective ambițioase și de mai multe investiții publice pentru a pune capăt sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor, încă din primii ani de viață ai acestora. Acest lucru necesită punerea deplină în aplicare a Garanției europene pentru copii, cu acces la servicii esențiale pentru toți copiii aflați în dificultate și familiile acestora, încă din copilăria timpurie. Aceasta trebuie să includă sprijin pentru familiile cu bebeluși și copii mici, o atenție specială acordată copiilor sub trei ani și celor care se confruntă cu excluziunea, dezavantajarea și discriminarea.  

2.      Creșterea investițiilor publice în dezvoltarea serviciilor pentru copilăria timpurie

Avem nevoie de mai multe investiții publice pentru servicii de calitate și sprijin care să permită tuturor copiilor să primească îngrijire responsivă încă din copilăria timpurie. Acest lucru necesită servicii integrate disponibile tuturor familiilor și îngrijitorilor cu copii mici, în special celor care se confruntă cu vulnerabilități deosebite, discriminare și excluziune socială. Serviciile integrate trebuie să includă protecție socială, intervenție timpurie, servicii de vizite la domiciliu și sprijin parental, controale medicale în primii ani de viață, acces la locuințe sigure și securizate, acces universal la asistență medicală pentru mame, nou-născuți și copii și educație și îngrijire timpurie de calitate. Investițiile timpurii în îngrijirea tuturor copiilor aflați în dificultate sunt esențiale pentru creșterea, dezvoltarea și bunăstarea lor sănătoasă, precum și pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor. 

3.      Susținerea drepturilor copilului prin Convenția ONU cu privire la drepturile copilului 

Avem nevoie de acțiuni sporite pentru a susține și promova drepturile copilului în întreaga Uniune Europeană și în afara acesteia. UE trebuie să se ghideze și să fie consecventă cu Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și cu o strategie reînnoită și consolidată a UE privind drepturile copilului, care recunosc că fiecare copil are dreptul la un nivel de trai adecvat și la șanse egale, încă din primii ani de viață.

4.      Eliminarea discriminării și a excluziunii sociale încă din copilăria timpurie 

Avem nevoie de un angajament și de acțiuni consolidate pentru o Europă bazată pe solidaritate, demnitate și nediscriminare pentru toți copiii, încă din primii ani de viață. Toți copiii, inclusiv copiii care trăiesc în sărăcie extremă, copiii romi și nomazi, copiii aflați în îngrijire alternativă (sau expuși riscului de a intra), copiii migranți și refugiați (inclusiv cei fără acte) și copiii cu dizabilități ar trebui să beneficieze de îngrijire responsivă și de acces la servicii esențiale de calitate, încă din prima zi de viață. 

5.      Furnizarea de servicii de calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor (ECEC) pentru toți copiii

 Avem nevoie de acces la servicii de educație și îngrijire timpurie de calitate pentru toți copiii și familiile, mai ales pentru copiii cu vârsta sub trei ani și pentru cei care se confruntă cu sărăcia și excluziunea. Acest lucru necesită punerea în aplicare a obiectivelor revizuite de la Barcelona pentru 2030, cu investiții publice în servicii ECEC incluzive și de înaltă calitate pentru toți copiii, precum și într-un personal profesionist, sprijinit și apreciat, care poate oferi un mediu de învățare sigur, stimulativ și plin de susținere.

6.      Luarea unor măsuri urgente privind schimbările climatice 

 Avem nevoie de acțiuni europene urgente pentru a atenua criza schimbărilor climatice și a ne adapta la aceasta. Eforturile de atenuare și adaptare trebuie să ia în considerare vulnerabilitățile și nevoile specifice ale copiilor foarte mici și ale familiilor acestora, precum și ale femeilor însărcinate și ale sugarilor, în special ale celor care trăiesc deja în sărăcie și locuințe nesigure sau care nu au adăpost și care se confruntă cu riscuri mai mari în condiții de căldură extremă, inundații și alte fenomene meteorologice extreme.

Solicităm:

  •   Mandate permanente pentru coordonatoarea Parlamentului European pentru drepturile copiilor și coordonatoarea Comisiei Europene pentru drepturile copilului – la nivel de vicepreședinte 
  • Un grup de lucru reînnoit al Parlamentului European privind Garanția pentru copii, care să se asigure, de asemenea, că o prioritate a punerii în aplicare este copilăria timpurie
  • Un grup de lucru intersectorial integrat privind dezvoltarea copiilor mici, în cadrul Comisiei Europene, și continuarea activității Grupului de lucru al Comisiei Europene privind educația și îngrijirea în copilăria timpurie 
  • Reînființarea în Parlamentul European a intergrupului pentru drepturile copilului, pentru a promova drepturile tuturor copiilor, încă din copilăria timpurie
  • Un An European al Copilăriei Timpurii 

Eurochild și Asociația Internațională Step by Step (ISSA) desfășoară o campanie la nivel european pentru Dezvoltarea Copilăriei Timpurii (Early Childhood Development – ECD) pentru a sublinia necesitatea unei atenții sporite și a investițiilor publice în dezvoltarea timpurie a copiilor (ECD) și pentru a se asigura că toți copiii pot avea cel mai bun start în viață. Campania colaborează cu parteneri din societatea civilă din 11 țări din Europa – Franța, Spania, Bulgaria, România, Portugalia, Irlanda, Italia, Ungaria, Finlanda, Serbia și Slovacia.  În România,  coordonatorul campaniei este Centrul Step by Step.