Proiectul Legii învăţământului preuniversitar a intrat în dezbatere publică

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat lansarea în consultare publică, până pe data de 24 august, a proiectelor celor două legi ale educaţiei, Legea învăţământului preuniversitar şi Legea învăţământului superior. Propunerile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.legieducatie@edu.gov.ro, în intervalul 13 iulie – 24 august 2022.

Ministrul Educației a declarat că aceste două legi doresc să reformeze, într-o manieră radicală sistemul de educaţie.

În ceea ce privește educația timpurie, potrivit Ministerului Educației, proiectul de lege transpune viziunea Raportului România Educată prin:

 reglementarea nivelului de educație timpurie ca sistem integrat format din învățământul antepreşcolar (3 luni – 3 ani) şi învățământul preşcolar (3 – 6 ani), ambele cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare. Educaţia timpurie se organizează în creşe, grădiniţe şi în centre de zi. Creşele fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere;

 reglementarea nivelului de educație timpurie ca sistem incluziv, asigurarea componentei de incluziune prin realizată de Centrul Național pentru Educație Incluzivă, cu atribuții în ceea ce privește consilierea școlară, asistența educațională și elaborarea standardelor de calitate pentru educația timpurie;

 reglementarea serviciilor complementare care să coexiste cu serviciile standard de educație timpurie. În localitățile în care nu există creșe, grădinițe sau centre de zi, se vor putea dezvolta servicii de educație timpurie complementare de tip ludotecă, grup de joacă, grădiniță comunitară, care vor funcționa ca structuri ale unităților de învățământ și centrelor de zi din localități limitrofe.