România crește cu tine: Noi schimburi de bune practici

În perioada 22 – 28 februarie 2021, 396 de educatoare și profesori pentru învățământ preșcolar care implementează proiectul România crește cu tine – Educația timpurie o investiție în viitor în județele Brașov și Bacău au participat la mai multe sesiuni de schimb de bune practici pentru monitorizarea impactului cursurilor de formare profesională desfășurate pe parcursul anului școlar 2020 – 2021 și în primul semestru al anului 2021 – 2022.

Desfășurate în format online, sesiunile au avut ca punct de plecare conținutul cursurilor de formare derulate în cadrul proiectului și au fost susținute de formatoarele Veronica Suciu, Adriana Popițan, Ramona Elena Milea, Eugenia Ignat și Rodica Brănișteanu.

Fiecare sesiune a cuprins o parte teoretică, de reactualizare a aspectelor prezentate anterior, completată cu o componentă de diseminare a bunelor practici implementate la grupă și a resurselor elaborate ca produse ale activității. Lucrul în grup pentru elaborarea de resurse noi a fost prezent în toate sesiunile susținute, astfel încât cadre didactice din 21 de localități au putut comunica și lucra împreună, prin platforma Zoom.

Participanții la cursuri s-au dovedit extrem de activi și, de exemplu, la cursul Joc și învățare cu resurse neconvenționale, șapte educatoare au prezentat resurse educaționale realizate cu materiale naturale, neconvenționale. O parte dintre resursele create au fost publicate la sfârșitul sesiunii pe grupul de Facebook la proiectului, pentru a extinde experiența de învățare a acestei comunități profesionale. 

Cursurile Digital Craft partea I și partea a II-a s-au remarcat și ele printr-un impresionant număr de 18 prezentări și prin partajarea unor resurse create folosind  diverse aplicații, utile în special pentru consolidarea și evaluarea cunoștințelor dobândite de copii. Pentru că domeniul aplicațiilor și platformelor digitale este într-o continuă expansiune, aceste sesiuni au cuprins și exerciții practice de creare în grup a unor resurse digitale. De asemenea, pentru extinderea competențelor digitale ale cadrelor didactice, formatoarele au introdus noi aplicații utile în lucrul cu copiii preșcolari, părinții acestora sau lucrul colaborativ în echipa grădiniței.