School Education Gateway: Nu ne permitem să ne întoarcem privirea de la educația timpurie

Nu ne permitem să ne întoarcem privirea de la educația timpurie„,  susține Mihaela Ionescu, director de programe în cadrul ISSA – Asociația internațională „Step by Stepîntr-un editorial publicat de School Education Gateway,  platforma europeană pentru învățământ preuniversitar.

„Traversăm o perioadă foarte dificilă în domeniul educației și îngrijirii copiilor mai mici de 6 ani sau de până la 6 ani (ECEC). De zeci de ani facem eforturi să evidențiem importanța pe care o au primii ani de viață pentru restul vieții fiecărui individ și să subliniem avantajele unei copilării de calitate”, arată Mihaela Ionescu, expert ECEC și doctor în științele educației.

Înainte de criză, preocuparea față de calitatea sistemelor ECEC apărea în mod repetat pe scena politică, până când, la nivel european, a condus la Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor de până la 6 ani din mai 2019. Acest document, primul de acest tip aprobat la nivel european, a constituit o etapă promițătoare pentru recunoașterea importanței calității sistemice din sfera ECEC și a nevoii de investiții susținute în perioada copilăriei timpurii.

Dificultățile în calea ameliorării calității au gravitat în jurul a cel puțin trei dimensiuni:

  • accesul – dificultăți de acces, cu precădere pentru copiii foarte mici (sub trei ani) și pentru copiii și familiile vulnerabile;
  • personalul – o forță de muncă în proces de îmbătrânire, prost plătită și cu un grad redus de menținere pe post, condiții de muncă precare și cu puține ocazii de dezvoltare profesională și avansare în carieră;
  • guvernanța și finanțarea – un sector per total subfinanțat, cu o infrastructură insuficientă și o coordonare slabă, cu precădere între grupele de vârstă ale copiilor și mai ales în sistemele separate.

Dar ce se întâmplă acum, în acest peisaj în rapidă schimbare, când încă nu cunoaștem impactul crizei COVID-19 asupra sistemelor ECEC?”  Citiți articolul integral pe pagina School Education Gateway.