Înscriere în selecția de comunități locale APEL 6/2022

“Susținerea autorităților locale în integrarea refugiaților și asigurarea stării de bine a tuturor copiilor din comunitate”

Program derulat de Centrul Step by Step și destinat UAT din următoarele categorii: comună, oraș, municipiu, sector al municipiului București.  

Bugetul disponibil pentru acest apel este asigurat de UNICEF, prevede asistența tehnică gratuită privind analiza situației copilăriei timpurii în comunități și acoperă costurile înființării a 15 servicii complementare de tip PrimoHUB, destinate, cu precadere, copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani și familiilor acestora.

Prezentul apel constituie sprijin de urgență prin aplicarea variantei simplificate a metodologiei Primokiz, pentru comunitățile care sunt tranzitate sau găzduiesc refugiați.

Completare și transmitere

 • Formularul se completează electronic și se salvează în format PDF;
 • În secțiunea pentru care nu există date la nivelul comunității sau nu este aplicabilă comunității se completează cu NA;
 • În secțiunea pentru care valoare este zero se completează cu cifra 0 (zero). 

Formularul completat se va transmite în format PDF până la data de 25 iunie 2020, ora 0, pe adresa de email office@stepbystep.ro, însoțit de o scrisoare din partea primarului localității privind intenția de participare în programul Susținerea autorităților locale în integrarea refugiaților și asigurarea stării de bine a tuturor copiilor din comunitate”.

Calendar

 • 25 iunie 2022, ora 00:00 – Data limită de înscriere a comunităților în program
 • 15 iulie 2022, ora 14:00 – Publicarea rezultatelor primei etape de selecție

Ce este serviciul complementar PrimoHUB pentru joc, învățare și competențe parentale?

PrimoHUB este un serviciu complementar de educație timpurie, menit să stimuleze dezvoltarea potențialului copiilor potrivit nevoilor lor și familiilor din care provin. În funcție de nevoile și decizia comunității, prin echipa de acțiune care implementează serviciul, PrimoHUB crește accesul la educație al copiilor proveniți din comunități vulnerabile și a celor sub 6 ani care nu frecventează un serviciu standard; dezvoltă competențele parentale ale membrilor comunității; consolidează și extinde competențelor educatorilor, managerilor sau cooperarea intersectorială pentru copilăria timpurie.

Ce este Primokiz?

Primokiz  este o metodologie elvețiană destinată comunităților locale și a fost creată de Fundația Jacobs pentru a promova o abordare a educației și îngrijirii în copilăria timpurie bazată pe rețele, iar dreptul de utilizare și implementare în România aparține exclusiv Centrului Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

Din 2012, Metodologia Primokiz a fost implementată de partenerii locali ai Fundației Jacobs în sute de orașe din Elveția și Germania.  Din 2019, metotodologia Primokiz este aplicată în 8 localități din Slovenia și 22 de localități din România, în scopul stabilirii unei politici cuprinzătoare pentru copilăria timpurie care să asigure impactul optim al programelor de înaltă calitate pentru copii și părinți și pentru a permite adaptarea optimă a strategiilor de dezvoltare locală.

Activitățile programului

Pe baza metodologiei Primokiz, comunitățile sunt asistate în crearea unei rețele de actori din sectorul copilăriei timpurii și din arii adiacente pe orizontală (sectorul educației, al serviciilor sociale și protecției și al sănătății) și pe verticală (incluzând toate resursele și instituțiile de la naștere la intrarea copilului în școala primară, într-un traseu pozitiv), printr-un proces participativ.

 • Semnarea parteneriatului privind participarea în program
 • Înființarea echipelor transsectoriale locale conduse de administrația locală
 • Realizarea sub coordonare locală a unei analize a situației și a nevoilor, reunind specialiști și practicieni din sectoarele copilăriei timpurii, reprezentanți ai administrației locale, familii și membri ai comunității
 • Inființarea unui serviciu de tip PrimoHUB pentru joc, învățare și competențe parentale ca parte a programuui ce ofera ajutor de urgenta comunitatilor tranzitate sau care gazduiesc refugiati
 • Pe baza nevoilor, luarea în comun a unei decizii cu privire la prioritățile pe termen scurt , mediu și lung pentru îmbunătățirea serviciilor pentru copilaria timpurie în toate sectoarele
 • Elaborarea unei strategii/planuri de acțiune transsectoriale pentru copilăria timpurie (sau integrarea acesteia în strategiile de dezvoltare locală existente) care să reflecte prioritățile stabilite în comun
 • Aprobarea, finanțarea și punerea în aplicare a planului de acțiune care promovează parteneriatele locale și implicarea părților interesate
 • Monitorizarea punerii în aplicare a planului

Eligibilitate

Pentru a putea aplica în cadrul acestui apel comunitățile trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:

 • număr de minim 20 copii refugiați sau copii defavorizați
 • punerea la dispoziție a unui spațiu pentru înființarea centrului PrimoHUB pentru joc, învățare competențe parentale