Primele 1000 de zile din următorii 100 de ani: Parteneriatul, elementul central al oricărui demers de promovare a educației timpurii

Cea de-a IV-a ediție a conferinței „Primele 1000 de zile din următorii 100 de ani” a conturat ideea că doar parteneriatul tuturor celor implicați în susținerea educației timpurii poate aduce rezultate notabile în acest domeniu. Participanții au fost de acord că e nevoie de acțiuni comune și că în domeniul educației și îngrijirii timpurii de calitate, schimbul de experiență poate îmbunătăți oricare dintre inițiativele dedicate copiilor și familiei.     

Tema dezbaterilor din acest an a fost „Educația timpurie și profesioniștii viitorului”, iar conferința a facilitat dialogul între decidenți instituționali, specialiști și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru schimbul de bune practici și identificarea modalităților de promovare a investiției în educația timpurie, având în vedere necesitatea pregătirii tinerei generații în perspectiva provocărilor pe care le va ridica piața muncii pe termen scurt, mediu și lung.

Copiii care merg acum la creșe și la grădinițe vor avea meserii încă neinventate, dar știm
sigur că angajatorii caută profesioniști care știu să comunice, să lucreze în echipă, să rezolve
conflicte, să se adapteze, să găsească soluții. Bazele tuturor acestor abilități se pun prin
educație timpurie. De aceea, trebuie să investim strategic în educația timpurie și în îngrijirea
copiilor și trebuie să comunicăm constant despre importanța primelor 1.000 de zile din viața
copiilor”, a declarat Ionel Florian Lixandru, Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale.

Conform studiilor internaționale și experiențelor practice din România, investiția în educația
timpurie de calitate este o investiție strategică, cu rezultate extraordinare pe termen lung. În
acest sens, parteneriatul dintre autorități centrale, județene și locale, mediul de afaceri și cel
non-guvernamental, profesioniști și părinți, este esențial pentru a oferi fiecărui copil și, cu atât
mai mult, copiilor vulnerabili șansa unui viitor mai bun. Abilitățile formate în copilăria timpurie
sunt esențiale pentru reușita la școală și, mai târziu, pe piața forței de muncă”, a spus Pieter
Bult, reprezentantul UNICEF în România.

https://www.facebook.com/CentrulStepbyStep/videos/291010138519123/

Implicarea mediului de afaceri în promovarea educației timpurii este extrem de importantă
întrucât prin resursele umane și materiale de care dispun, antreprenorii au puterea de a
contribui la proiectele de modernizare a educației românești, astfel încât, peste ani, să ne
mândrim împreună cu faptul că am susținut progresul României și am deschis noilor generații
drumul către succes”, susţine Radu Enache, președinte Board ReadyNation România.
Discuțiile au vizat găsirea acelor priorități comune care să ofere tuturor copiilor șanse egale
pentru atingerea adevăratului lor potențial în societate.

https://www.facebook.com/CentrulStepbyStep/videos/302586447339601/

 

Pentru a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul copilăriei timpurii și la
îmbunătățirea cadrului de implementare a acestora la nivel național, județean și local,
Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Asociația Centrul Step by Step pentru Educație
și Dezvoltare Profesională și UNICEF în România implementează proiectul „România crește cu
tine – Educația timpurie, o investiție în viitor”.

În cadrul acestui proiect, 22 de comunități din județele Bacău și Brașov și un sector din
municipiul București vor beneficia de implicarea mai multor echipe de specialiști (din domeniul
educației, al sănătății, al protecției sociale, ONG-uri, culte religioase, oameni de afaceri etc.)
pentru a dezvolta strategii în domeniul copilăriei timpurii care să fie adaptate fiecărei
comunități în parte.

Educația timpurie a reprezentat un model de succes acolo unde a fost aplicat, producând cele
mai mari beneficii economice și sociale în timp și având un rol cheie în pregătirea forței de
muncă a viitorului. Investițiile în educație preșcolară, pe modelul aplicat în țările nordice,
dezvoltă competențele copiilor la vârsta la care se formează cele mai multe structuri
neuronale. Pentru a oferi copiilor accesul la educație inclusivă de calitate și pentru a dezvolta
servicii de educație timpurie inovative, este nevoie de parteneriate între sectorul public și
mediul de afaceri”, este de părere Mircea Geoană, președintele Aspen Institute Romania.

https://www.facebook.com/CentrulStepbyStep/videos/1219506421557605/

Guvernul României salută orice inițiativă menită să sprijine dezvoltarea sistemului de educație
timpurie. Prin Programul de Guvernare ne-am asumat să investim în domeniul învățământului
și să luăm măsuri pentru ca toți copiii României să aibă acces la educație de la vârste mici și la
condiții decente de viață. Așa cum bine punctează genericul conferinței din acest an, educația
timpurie formează profesioniștii de mâine”, le-a transmis participanților la conferință Viorica
Dăncilă, Prim-ministrul României, prin intermediul Consilierului de Stat Daniela Gabriela Coța.

Conferința „Primele 1000 de zile din următorii 100 de ani” a fost organizată de Ministerul Educației NaționaleAsociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare ProfesionalăAspen Institute RomâniaReadyNation România și UNICEF în România.