Proiectul „România crește cu tine”, lansat la Bacău

Consiliul Județean Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, Asociația Internațională Step by Step, Ministerul Educației Naționale și UNICEF în România au lansat pe 27 martie, la Bacău, proiectul „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor”.  

  
Scopul acestui proiect care se derulează în perioada 2018 – 2022 este de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul copilăriei timpurii și la îmbunătățirea cadrului de implementare a acestora la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate.

 
11 comunități din județul Bacău, 11 comunități din județul Brașov și un sector din municipiul București vor beneficia de implicarea mai multor echipe de specialiști (din domeniul educației, al sănătății, al protecției sociale, ONG-uri, culte religioase, oameni de afaceri etc.) pentru a dezvolta strategii în domeniul copilăriei timpurii care să fie adaptate fiecărei comunități în parte.

 

Este un proiect pentru viitor, pentru că se adresează copiilor și ei sunt viitorul, dar, în egală măsură, vizează și prezentul, pentru că se adresează și părinților”, a declarat Silviu Pravăț, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău.

 

La nivelul fiecărui județ vor lucra facilitatori județeni, cu rol activ în organizarea și derularea procesului de colaborare și coordonare dintre toți actorii implicați.

 

În ultimii ani, România a înregistrat o serie de progrese în ceea ce privește educația timpurie. Participarea la educația timpurie a crescut de la 75% în 2006, la 91% în 2016. De asemenea, Parlamentul a adoptat recent propunerea legislativă privind finanțarea educației ante-preșcolare și obligativitatea frecventării grădiniței gradual.

Cu toate acestea, accesul copiilor vulnerabili la educație timpurie de calitate este limitat de sărăcie, lipsa serviciilor la nivelul comunității, subfinanțarea educației și, în special, a educației ante-preșcolare în România în comparație cu alte state europene.

 

Numeroase studii internaționale și experiențele practice din România au demonstrat că investiția în educația timpurie de calitate are cele mai bune rezultate pe termen lung. Prin parteneriatul dintre autorități județene și locale, mediul de afaceri și cel non-guvernamental, profesioniști și părinți, vor fi înființate, adaptate și îmbunătățite serviciile de educație și îngrijire timpurie cele mai potrivite fiecărei comunități. Astfel, toți copiii și, în special, copiii dezavantajați, din familii sărace sau cei cu dizabilități, vor avea șansa unui viitor mai bun”, a spus Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor județene și locale din domeniul educației, sănătății și asistenței sociale, profesioniști din serviciile de educație timpurie, autorități, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Bacău și jurnaliști.